Możesz robić tylko dobre interesy!

Możesz robić tylko dobre interesy! Africa Studio - Fotolia

Maksyma mówi: „Dobre interesy robią ludzie albo bardzo mądrzy, albo bardzo głupi. Ci pierwsi – bo potrafią właściwie ocenić ryzyko, Ci drudzy – bo nie potrafią”.

Każdego dnia właściciele firm oraz kadra zarządzająca dużych korporacji podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania swojej firmy w obrocie gospodarczym. Osoby te są odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorstwa, a wybory, których dokonują, mają wpływ na jego wzrost lub upadek.  Dlatego warto zadać pytanie, jak mądry menadżer lub właściciel powinien oceniać ryzyko kontraktu, aby „robić tylko dobre interesy”?

Podobne artykuły:

Otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa

Fakty wskazują na to, że w 2012 roku zbankrutowało ponad 900 firm. To znacznie więcej niż rok wcześniej. Eksperci szacują, że głównym powodem upadłości przedsiębiorstw była utrata płynności finansowej. Oznacza to, że w dużej mierze bankrutujące firmy nie były w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań. Warto wiedzieć, że problemy finansowe firm w obecnych czasach są widoczne na kilka miesięcy przed ogłoszeniem upadłości. Zazwyczaj taki nierzetelny klient widnieje już w ogólnopolskim rejestrze dłużników jako potencjalny bankrut lub osoba niewypłacalna. Dlatego aby robić „dobre interesy”, menadżer lub właściciel musi weryfikować swoje otoczenie gospodarcze, w ramach którego przyszło mu prowadzić działalność gospodarczą bądź kierować firmą. Otoczenie gospodarcze to przestrzeń, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. To obszar, na który mają wpływ zarówno czynniki ekonomiczne, polityczno-prawne, techniczne, jak i konkurencja, dostawcy czy odbiorcy. To, co się dzieje w przestrzeni gospodarczej każdego podmiotu, wpływa na jego pomyślność, a tym samym na jego kondycję finansową.

Bezpieczeństwo firmy uzależnione od portfela rzetelnych  klientów

Z badań wynika, że dla ponad 60% polskich firm zaległe należności są barierą mającą wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorstwa. Zatory płatnicze i niezapłacone przez klientów faktury sprawiają, że firma nie ma wystarczających środków finansowych na inwestycje, marketing i reklamę nowych produktów, musi ograniczać zatrudnienie lub obniżać wynagrodzenie pracowników.

Dlatego istotnym elementem prowadzenia dzisiejszego biznesu jest zbieranie informacji na temat swoich klientów umożliwiających określenie ich wypłacalności, czyli zdolności kredytowej do zaciągania zobowiązań. Dzięki temu menadżer lub właściciel może określić wiarygodność, rzetelność i solidność każdego potencjalnego i obecnego klienta. Biznes powinien opiera swoje bezpieczeństwo na portfelu rzetelnych i sprawdzonych klientów. Bezpieczeństwo to stan, który daje firmie pewność przetrwania i gwarancję jej rozwoju. Tylko wtedy firma nie stanie się efektywnym bankrutem, którego wyniki finansowe wskazują na szybki wzrost, przy jednoczesnym braku wystarczających środków finansowych na pokrycie własnych comiesięcznych zobowiązań.

W dzisiejszych niestabilnych czasach mądry menadżer i właściciel powinien szacować ryzyko współpracy ze swoimi partnerami w biznesie. Przecież bezpośredni wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa mają sami klienci, z którymi firma na co dzień współpracuje. Można powiedzieć, że to, w jaki sposób przedsiębiorca sprzedaje swoje towary lub usługi, wprost wpływa na liczbę nierzetelnych klientów, jakich ma w swoim portfelu.

Jak weryfikować otoczenie gospodarcze firmy?

Po pierwsze, należy przyjrzeć się branży, w której działa firma. Bankructwa i upadłości wpływają na niewypłacalność firm danego sektora. Łańcuch nieregulowanych należności zatacza coraz szerszy krąg i może dotknąć wiele firm, nawet te, które są dzisiaj w dobrej kondycji finansowej.

Akademia Krajowego Rejestru Długów Monika Bekas