Możliwości badań rynkowych

Możliwości badań rynkowych stock.xchng

W biznesie rzadko zdarza się, że podjęcie określonej decyzji jest nieodłącznie związane z uprzednim przeprowadzeniem badania rynku. Decyzja odnośnie przeprowadzenia badania zależy całkowicie od oceny sytuacji.

Jak powstają koncepcje badania rynku? Przede wszystkim — zanim zostanie przeanalizowana konieczność przeprowadzenia takiego badania, trzeba coś wiedzieć o możliwościach, jakie ono daje. Większość ludzi ma ogólna wiedzę o badaniach rynkowych — na przykład, że dzięki takiemu badaniu można ustalić, ile osób postępuje czy też myśli w określony sposób. Czy jednak wiedzą oni również, że można się dowiedzieć, ile osób jest gotowych zapłacić za każdą cechę danego produktu, oraz ze można zbadać, jak ważne są czynniki warunkujące zadowolenie klienta nie pytając klienta, jak ważny dla niego jest każdy z nich?

Projekt badania rynku

Jeśli nie wiadomo, jakie są możliwości danego badania, jest w pełni zrozumiałe, że można się tego nie domyślać. W biznesie rzadko zdarza się, że podjecie określonej decyzji jest nieodłącznie związane z uprzednim przeprowadzeniem badania rynku. Decyzja odnośnie przeprowadzenia badania zależy całkowicie od oceny sytuacji. Gdy pojawia się problem lub też koncepcja, dany pracownik kierowniczego szczebla może uważać (lub też nie), że powinno się go poddać badaniu rynkowemu (tabela 2.1).

Znacząca jest tutaj kwestia, że osoba występująca z pomysłem badania to pracownik kierowniczego szczebla. To do nich należy podejmowanie decyzji, a - jak o tym dobrzewiedzą - badanie rynku może zmniejszyć ryzyko z tym związane. Problem lub koncepcja zwykle pojawia się i rozwija przed zleceniem agencji zebrania informacji. W tymczasie można również rozpowszechnić daną koncepcję wśród pracowników, łącznie z kierownikiem odpowiedzialnym za badania rynku, który pomoże w jej opisaniu, aby agencja mogła jak najlepiej sobie z nią poradzić.


Tabela 2.1. Czas powstania koncepcji badania rynkowego

Problem polega na tym, że zanim w końcu agencji przedstawiony zostanie dany problem lub koncepcja, mogą upłynąć tygodnie, a może nawet miesiące, a kwestie wymagające dosyć szybkiego rozstrzygnięcia stają się bardzo pilne. Często o konieczności zastosowania badania decyduje bliski termin podjęcia decyzji i ograniczone możliwości działania. Nie jest więc dziwne, że w rezultacie agencje muszą działać szybko.

Podmioty wykonujące badania rynku

Do pewnych granic badanie rynku może być przeprowadzane przez firmę, która potrzebuje informacji. Zwykle w jego przeprowadzeniu bierze udział dość duża ilość osób, które projektują ankiety, przeprowadzają wywiady, wprowadzają dane do komputerów, przeprowadzają analizę danych oraz interpretują wyniki.

Rozwinęła się cała branża oferująca usługi tego typu.Branża badań rynkowych jest zorientowana na usługi oraz podobnie jak wiele branż usługowych - skupia dziesiątki czy też setki podmiotów. Niektóre z nich specjalizują się w danej dziedzinie, oferując na przykład jedynie badanie w terenie; inne natomiast są wyspecjalizowane w pewnym typie prac, jak np. badania jakościowe czy też badania przemysłu chemicznego. Istnieją jednak także agencje oferujące wszystkie badania różnego rodzaju rynków.

Znaczna większość agencji zajmuje się głównie badaniem ad hoc - wykonują jednorazowe projekty, aby osiągnąć określone cele, w odpowiedzi na konkretne potrzeby indywidualnych klientów. Ponieważ agencje przeprowadzające badanie ad hoc ściśle współpracują z klientami oraz mają do czynienia z pełną wiedzą dotycząca firmy, ich usługi przypominają konsultacje z dziedziny zarządzania. Każdy, kto ma po raz pierwszy do czynienia z badaniem ad hoc, jest ciekawy, ile ono kosztuje.

Koszty badania ankietowego są zróżnicowane i zależą od typu próby (losowaadresowa, kwotowa, celowa) oraz liczby respondentów, na przykład: badanie ankietowe przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie losowej adresowej (random address) o wyjściowej liczebności 1 500 osób (przeciętna liczba zrealizowanych wywiadów 1 150) zawierające około 200 zmiennych może kosztować 60 000 zł.

Określenie problemu

Określenie problemu badania to opis celów i uwarunkowań danego problemu przedstawionych przez zleceniodawcę na tyle szczegółowo, aby badanie można było odpowiednio zaplanować. Ogólna zasada mówi, że badanie rynku będzie dobre, jeśli dobrze określono problem. Jest to o tyle ważne dla osoby przeprowadzającej badanie, że ma wpływ na wybór metod. Poprzez określenie problemu wyznaczony zostaje cel, któremu podporządkowuje się projekt.

Określenie problemu jest ważne zarówno wtedy, gdy badanie przeprowadza pracownik firmy, jak i gdy zajmuje się tym agencja z zewnątrz, chociaż w pierwszym przypadku jest ono traktowane mniej rygorystycznie. Jeśli badanie przeprowadza pracownik firmy, jest to o tyle korzystne, że pozostaje on w stałym i bliskim kontakcie z innymi osobami, które mogą służyć pomocą w kwestii zagadnień związanych z przedmiotem badania oraz ze szczegółami dotyczącymi produktu. W takich przypadkach określa się zadanie w sposób mniej formalny, ale może być ono (i powinno) równie dokładnie sprecyzowane, jak przy zleceniu badania agencji.

Niektórzy klienci wolą określać problem badania ustnie, omawiając poszczególne punkty w czasie wstępnego spotkania z osobą mającą przeprowadzić badanie. Inni natomiast dokładnie określają zadanie pisemnie. Może się to okazać szczególnie ważne, gdy kilka agencji przedstawia swoje propozycje - w takim przypadku dzięki pisemnemu określeniu problemu zostaje wyznaczony jednakowy dla wszystkich standard.

Zleceniodawca powinien zwrócić uwagę na kilka czynników składających się na poprawne określenie zadania niezależnie od tego, czy wybiera formę pisemna, czy też ustną. Właśnie na tym etapie dobrze jest sporządzić schematyczny zakres zagadnień, który można ułożyć za pomocą zestawu pytań. Odpowiadając na pytania, można bardzo dobrze określić problem, który ma zostać rozwiązany podczas badania.

Dlaczego przeprowadzamy badanie? Co zrobimy po jego zakończeniu? Dobrym źródłem wiedzy o firmach z branży badania rynku jest również strona internetowa ESOMAR (www.esomar.org), na której można znaleźć aktualny spis 1 500 organizacji dostępnych online.

To prawdopodobnie najważniejsza część, która pozwoli osobie przeprowadzającej badanie przemyśleć wszystkie jego wymagania, jak na przykład konkretne informacje, które trzeba będzie zgromadzić (zobacz poniżej punkt 5.).

 • Co jest przyczyna danego problemu lub co doprowadziło do pojawienia się danej możliwości?
  W tym punkcie dobrze jest wyjaśnić, dlaczego zdecydowano się na badanie. Ważny jest opis produktu lub usługi, korzystne jest też umieszczenie informacji o tym, jak zmienia się rynek.
 • Co już wiadomo o badanej dziedzinie?
  Osoby prowadzące badanie rynkowe powinny opierać się na dostępnych informacjach oraz wykorzystywać tą wiedzę, aby nie tracić czasu ani środków finansowych na "odkrywanie" tego, co już wiadomo. Znajomość struktury rynku i jego zachowania pomaga w tworzeniu bardziej precyzyjnych propozycji dotyczących projektów badania. Na przykład większość zleceniodawców przeprowadza jakieś badania źródeł wtórnych bądź też posiada raporty dotyczące danego rynku - można je udostępnić osobom tworzącym plan badania, jeżeli głębsze rozumienie sytuacji na rynku jest niezbędne do stworzenia projektu.
 • Grupy docelowe badania.
  Badanie musi objąć jakąś sprecyzowaną grupę populacji. Jeżeli wybieramy właścicieli gospodarstw domowych, czy powinny to być osoby, które kupiły produkt, czy raczej te, które rozważają zakup produktu? Nabywcy czy osoby zlecające zakup? Ludzie, którzy wielokrotnie kupują dany produkt, czy też nie? Można myśleć o umieszczeniu wielu grup docelowych w projekcie badania, ale należy pamiętać o tym, że im większy zakres projektu, tym większe będą koszta i tym dłużej potrwa jego realizacja.
 • Jakich konkretnych informacji ma dostarczyć badanie
  Na przykład - wielkość rynku, trendy, zachowania dotyczące zakupu, potrzeby klientów, segmentacja?
  Zleceniodawca badania rynku prawie na pewno wie, jakie informacje chce uzyskać, a profesjonalista z branży rozstrzygnie, czy będą one istotne przy podejmowaniu decyzji lub planowanych działaniach. Profesjonalista może też - wiedząc dobrze, co można osiągnąć poprzez badanie rynku, a co nie jest wykonalne - dodać własne sugestie.
 • Jaki jest proponowany budżet?
  Rzadko przeznacza się nieograniczone środki na badanie, znacznie częściej natomiast limit kosztów jest jasno określony. Trzeba dokładnie wiedzieć, ile można przeznaczyć na dany projekt. W innym przypadku może się zdarzyć, ze starannie przygotowany plan badania, spełniający wymogi zleceniodawcy, zostanie odrzucony, ponieważ dostępne środki wynoszą np. jedynie 60 000 złotych.
 • Czy są już jakieś koncepcje dotyczące metody badania?
  Być może zleceniodawca zechce zastosować określoną metodę. Jeżeli sadzimy, że wywiad telefoniczny w danym przypadku nie przyniesie oczekiwanych rezultatów oraz że lepiej przeprowadzić wywiady osobiste czy też zbadać grupy fokusowe - najlepiej powiedzieć to na etapie projektowania badania.
 • Czy są określone wymagania dotyczące raportu z badania?
  Coraz częściej standardowo przedstawia się raporty dotyczące badania rynku w formie zestawu slajdów w programie Power Point, które wykorzystuje się zarówno przy prezentacji, jak i przy sporządzaniu raportu. Osoby prowadzące badanie rynku bez problemu przygotują raport w formie pisemnej, ale zazwyczaj będzie się to wiązało z trzema lub czterema dodatkowymi dniami pracy, co z kolei może podwyższyć koszty o kilka do kilkunastu tysięcy złotych.
  Klient może zażyczyć sobie udostępnienia naj - ważniejszych wyników badania, jak na przykład tabeli, czy też odpowiedzi na otwarte pytania ankiety. Należy to zaznaczyć na początkowych spotkaniach, ponieważ w innym przypadku takie dane mogą zostać pominięte przy ustalaniu szczegółów dotyczących badania.
 • Kiedy należy przedstawić wyniki.
  W większości badań trzeba się zmieścić w określonym przedziale czasowym, przez co praca nad projektem staje się wyczerpująca. Termin zakończenia badania powinien zostać dokładnie określony. Nawet jeśli wykonanie zlecenia w określonym terminie okaże się trudne, można starać się do niego dostosować, ustalając okresowe rozliczenie z badania, bądź też organizując stałe spotkania, na których przedstawiane będą raporty.

Do określenia problemu badania jest niezbędną wymiana poglądów, a osoby przeprowadzające badanie będą miały dodatkowe pytania - mogą się one pojawić nawet wtedy, gdy problem będzie dokładnie sprecyzowany (z uwzględnieniem wszystkich wymienionych powyżej kwestii). Takie pytania wskazują na to, że problem został głęboko przemyślany, oraz że poświecono mu uwagę. Czasami pisemne określenie zadania i kilka rozmów telefonicznych wystarczają agencji do stworzenia propozycji badania, można wtedy zaaranżować spotkanie osobiste. Prawie zawsze organizowane jest ono u klienta, gdzie łatwej jest zaprezentować produkt, zapoznać się z prospektami oraz spotkać się z ludźmi, którzy mogą okazać się pomocni podczas dyskusji.

Propozycja badania.

Po tym, jak zleceniodawca określi problem, należy mu przedłożyć pisemną propozycję dotycząca badania. Ma ona uwzględniać problem, cele badania, metody oraz czas trwania badania. Niezwykle ważne jest tutaj zachowanie formy pisemnej, ponieważ propozycja stanowi ofertę kontraktu, prawdopodobnie mającego znaczna wartość finansową.

Specyfika badania rynku ma to do siebie, że rzadko można przedstawić szczegółowo każdy aspekt kontraktu. W początkowej fazie nie istnieje jeszcze bowiem ankieta, która jest najważniejsza w badaniu, a ilość i rodzaj pytań w niej zawartych będą miały przecież istotny wpływ na jakość badania. W miarę postępu prac nad projektem i zdobywania nowych informacji może się okazać, że konieczne będą zmiany dotyczące celów badania, niezbędna będzie więc umiejętność szybkiego dostosowywania się do nowych warunków.

Metody badania pozostaną jednak przeważnie takie, jak ustalono na początku, ponieważ od nich zależy w głównej mierze cena badania. Kiedy zostanie określony problem i znane są oczekiwania klienta, osoba przeprowadzająca badanie ma do rozważenia cztery czynniki wpływające na sporządzenie odpowiedniego projektu badania (rysunek 2.1).


Rysunek 2.1. Zależność miedzy kosztami, jakością i czasem

Wymagane informacje.

Może się okazać, że informacje, których potrzebuje zleceniodawca, nie zostaną przedstawione w uporządkowany sposób podczas określania problemu. Zleceniodawca wie, jakie kroki zostaną podjęte, jeśli wynik badania będzie pomyślny, oraz jakie informacje umożliwią odpowiednią decyzję, a te kwestie są zwykle omawiane podczas określenia problemu. Osoba przeprowadzająca badanie musi natomiast w pewien sposób uporządkować decyzje, cele badania oraz konkretne pytania, które mogą się pojawić.


Tabela 2.2. Wyniki badania, cele oraz pytania wymagające odpowiedzi

Osoba przeprowadzająca badanie musi się zorientować, co można obrać za cel projektu, a jakie elementy być może należy pominąć. Ustalając cele badania, bierze się jednocześnie pod uwagę metody, które pomogą w ich osiągnięciu.

Spoglądając na tabele, zastanówmy się, jakie metody można zastosować, aby uzyskać przedstawione wyniki i cele, oraz aby odpowiedzieć na wymienione pytania. Dokonując wyboru metody możemy zdecydować się na przykład na przeprowadzenie badania jakościowego za pomocą grupy fokusowej. Jednak nawet wówczas, gdy takie badanie przeprowadzone zostanie w kilku grupach, będzie ono wciąż badaniem jakościowym, którego wyniki umożliwią jedynie głębsze zrozumienie wszystkich odpowiedzi. Jeżeli badanie zlecono w celu ułatwienia podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek, może okazać się niezbędne wykonanie badań ilościowych. Istnieją w tym przypadku dwie możliwości: testy przeprowadzane w domu respondenta bądź też badanie w centrach handlowych (respondent jest wybierany w centrum handlowym i zabierany do pobliskiego pomieszczenia, gdzie ocenia on produkt). Argumenty przemawiające za wyborem jednej lub drugiej metody lub za łączeniem obu z nich będą rozważone podczas omawiania propozycji w części dotyczącej metod.

Dokładność.

Kiedy profesjonaliści z branży badań rynkowych pytają klienta, jak dokładne dane chce uzyskać, często spotykają się z odpowiedzią, że bardzo dokładne, bądź też - że dane powinny być jak najbardziej dokładne. Dokładność - przynajmniej w przypadku badania w terenie - wiąże się jednak z określonym kosztem, a ogólnie rzecz biorąc, dokładne badanie powoduje zwiększenie kosztów, i to nieproporcjonalnie duże. Duża dokładność nie zawsze jest konieczna do zrealizowania celu badania. Jeżeli firma wchodzi na nowy rynek i wiadomo, ze jest on ogromny, może okazać się bezużyteczne wydawanie pieniędzy na ścisły pomiar jego wielkości. Wystarczy oszacować jego przybliżoną
wielkość, a środki zaoszczędzone w ten sposób można wydąć na zdobycie innych potrzebnych informacji.

Przykładowo - firma, której opłaca się działalność przy wielkości sprzedaży na poziomie miliona złotych rocznie, może nie przywiązywać wagi do tego, czy całkowita wielkość rynku wynosi 100 czy też 150 milionów złotych (dokładność około 50 procent). Jednak gdy celem jest pomiar wpływu kampanii dotyczącej świadomości marki, aby można było określić jej wzrost, należy zastosować odpowiednio dokładna metodę. O tym, jak dokładne dane należy uzyskać, decyduje więc ich przeznaczenie - wskazówka jest tutaj charakter decyzji, które należy podjąć po zakończeniu badania. Nawet jeśli nie można precyzyjnie zdefiniować dokładności (a często się tak zdarza), można ją określić w zależności od tego, jak bardzo szczegółowe dane są potrzebne. Może to być równie proste, jak porównanie próby pomiaru (badanie ilościowe) z opisem i wyjaśnieniem (badanie jakościowe).

Obie metody mogą dostarczyć cennych informacji, które można wykorzystać do podejmowania decyzji marketingowych, ale nie należy stosować żadnej z nich w niewłaściwych przypadkach. Zanim nastąpi wybór odpowiedniej metody badania, należy wziąć pod uwagę, jakie informacje będą potrzebne oraz jak bardzo dokładne powinny one być.

Jeżeli w badaniu próby o wielkości 500 statystycznie uzyskuje się dokładność około 5%, jaką wielkość próby należałoby obrać, aby uzyskać dokładność około 2,5%? Wielkość próby musiałaby wynosić nie 1 000, ale prawie 2 000, a koszty badania byłyby w tym przypadku ponad dwukrotnie wyższe.

Budżet

Jaki budżet należy przeznaczyć na projekt badania? Trzymający się ścisłych zasad profesjonaliści mogą twierdzić, że budżet powinien być ustalony na takim poziomie, żeby możliwe było zrealizowanie celów oraz uzyskanie niezbędnych informacji. Powinien on również zapewniać środki finansowe na zastosowanie odpowiednich metod badania, aby umożliwić uzyskanie odpowiednio dokładnych wyników.

W praktyce jednak częściej wysokość budżetu przeznaczonego na projekt badania zależy od tego, jakie środki są dostępne, lub też na jaki wydatek firma może sobie pozwolić biorąc pod uwagę inne wydatki. Ponadto - nawet jeśli środki finansowe są dostępne - należy wziąć jeszcze pod uwagę inne czynniki, a zwłaszcza wielkość ryzyka związanego z decyzja, która badanie ma ułatwić. Jeśli podjecie decyzji jest związane z wydatkiem rzędu 200 milionów złotych, może okazać się, ze warto poświęcić na badanie 50 000 złotych - jeśli po badaniu okaże się, że planowany wydatek to niedochodowa inwestycja, firma straci jedynie środki wydane na badanie, a nie duża cześć z 200 milionów złotych, czy też całą sumę.

Kiedy o tym piszemy, przychodzą na myśl zakłady chemiczne, które powstały na całym świecie w oczekiwaniu na wzrost popytu, który nigdy nie nastąpił. Podejrzewamy, że zlecono wybudowanie tych zakładów, nie przeprowadzając przedtem jakiegokolwiek gruntownego badania rynku). Jeśli podjęcie decyzji o danej inwestycji wiążę się z niewielkimi nakładami finansowymi, przeprowadzanie badania jest mniej uzasadnione.

Wydaje się oczywiste, ze nie ma sensu wydawać na badanie 1 000 000 złotych, aby podjąć decyzje, czy inwestować w projekt pociągający za sobą wydatki rzędu 1 000 000 złotych. Jedyny wyjątek stanowi tutaj badanie, od którego ma zależeć szereg decyzji w przyszłości. Ostatnio przeprowadzaliśmy badanie dotyczące efektywności planowanej kampanii promocyjnej producenta gazów przemysłowych. Koszty badania wyniosły 30 000 USD, a samej kampanii - 200 000 USD. Producent ten przeprowadza jednak wiele takich kampanii w swoich oddziałach, a uzyskując informacje o tym, co wpływa na zwiekszenie efektywności reklamy - udoskonala swoje kampanie reklamowe. W długim okresie na pewno się to opłaci.

Harmonogram

Plan badania musi być oparty na harmonogramie. Dwa czynniki określające harmonogram to termin zakończenia badania oraz planowany czas wykonania zadań związanych z projektem, który z kolei zależy od pracowników. Mając doświadczenie w stosowaniu danej metody można realistycznie oszacować długość każdego etapu badania, ale na termin zakończenia prac będą prawdopodobnie miały wpływ zdarzenia zewnętrzne oraz określony termin oddania projektu. Wyniki badania mogą być potrzebne pod Projekt badania rynku

Gdy termin oddania projektu jest pilny i wynosi dwa lub trzy tygodnie, w rezultacie może powstać pobieżny (być może niedokładny) projekt, ponieważ nie będzie wystarczająco dużo czasu na prawidłowe wykonanie zadania. Raczej nie warto zastanawiać się nad odrzuceniem zlecenia, ponieważ agencje badań rynkowych prawie zawsze starają się dostosować do potrzeb klienta. Do pewnego stopnia można skrócić czas badania, aby sprostać wymaganiom zleceniodawcy.

Propozycja

Propozycja to jeden z najważniejszych dokumentów sporządzanych przez osoby przeprowadzające badania. (W rzeczywistości to jeden z niewielu dokumentów sporządzanych w formie pisemnej, ponieważ do sprawozdania z badania prawie zawsze używa się slajdów Power Pointa). Zarówno jej zawartość, jak i kompozycja oraz poziom jakości mogą w ponad pięćdziesięciu procentach wpłynąć na decyzje o wyborze konkretnej agencji. Propozycja będzie omawiana w firmie zleceniodawcy - osoby, które będą się z nią zapoznawały, będą wyrażały o niej swoje opinie, natomiast nie będzie przy tym autora. Dobrze napisana propozycja to najpewniejsza metoda na zdobycie kontraktu na projekt.

Propozycja to nie tylko projekt badania zawierający cenę - to swego rodzaju deklaracja działania. Określenie problemu może być nieco zagmatwane, mieć ograniczony zakresie nie zawierać szczegółów, natomiast propozycja musi być jasno sprecyzowana, ma określać zalecana metodę badania, oraz być zrozumiała. Jakiekolwiek pomyłki w pisowni lub błędy gramatyczne mogą zostać uznane przez klienta za odzwierciedlenie niedbałości agencji i tym samym zdyskwalifikować całą propozycje.

Wprowadzenie.

Propozycja może mieć 10 stron lub więcej. Powinna mieć stronę tytułową oraz spis treści. Dłuższe propozycje powinny rozpoczynać się streszczeniem, ale częściej na początku umieszcza się wprowadzenie, określające uwarunkowania oraz okoliczności, które doprowadziły
do tego, że rozważa się badanie. Będą to pierwsze słowa, które zostaną przeczytane, koniecznie powinny wiec zrobić dobre wrażenie. Mogą to być dodatkowe informacje uzupełniające wprowadzenie - znalezione w Internecie bądź też pochodzące z niecodziennego wywiadu (w ten sposób okazuje się również entuzjastyczne podejście do tematu badania). Kiedy czytający dotrze do końca pierwszej części, otrzymanie kontraktu jest na dobrej drodze.

Cele.

Kolejna część - dotycząca celów badania - jest również ważna dla klienta, ponieważ są w niej określone informacje, które maja zostać uzyskane pod koniec badania. Zwykle cel badania jest definiowany ogólnie, na przykład:

Ocena rynku przedsiębiorstw wytwarzających, transmitujących i dystrybuujących energię elektryczną w Polsce pod katem zapotrzebowania na informacje dotyczące prognozy pogody. Następnie sporządzana jest bardziej szczegółowa lista celów, które maja zostać osiągnięte pod koniec badania. Poniżej wymieniono cele, które maja przybliżyć charakter prawdziwej propozycji, zawierającej zwykle do dziesięciu celów:

 • Dowiedzieć się, jaki jest wpływ pogody na działanie przedsiębiorstw na wymienionych rynkach, oraz jakie są ich główne potrzeby dotyczące informacji o pogodzie (czyli jakie znaczenie dla ich działalności i procesu planowania ma pogoda oraz jakich usług lub produktu potrzebują).
 • Dowiedzieć się, w jaki sposób i jak wykorzystywane są informacje dotyczące pogody (czyli po co są one potrzebne, jak są wykorzystywane oraz w jakim celu). Należy dowiedzieć się: z jakich źródeł korzysta obecnie firma, w jaki sposób informacje są dostarczane oraz jakie problemy można przy tym napotkać, jak również ile firma wydaje na ich zdobycie, a jeśli nie korzysta z informacji o pogodzie - dlaczego tak się dzieje.
 • Oszacować przewidywane w przyszłości zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z informacjami o pogodzie na rynkach docelowych (jak również przewidywania respondentów odnośnie przyszłości - czy będą bardziej, czy też mniej potrzebowali informacji o pogodzie).

Metody.

Dla osoby przeprowadzającej badanie rynkowe ta część jest prawdopodobnie najważniejsza, ponieważ błędny wybór metody uniemożliwi osiągniecie celów. Klient będzie oczywiście również zainteresowany wyborem. W dużej mierze będzie on polegał na opinii profesjonalisty. Jeśli osoba przeprowadzająca badanie stwierdzi, ze dana metoda jest odpowiednia, klient prawdopodobnie nie będzie kwestionował tej opinii.Tą część propozycji można rozpocząć od zwięzłego omówienia tematu oraz czynników, które wywarły wpływ na kształt projektu.

Nierzadko w badaniu stosuje się kilka metod, w tym badanie źródeł wtórnych, które uzupełnia wyniki badania w terenie. To ostatnie może składać się z fazy badania jakościowego, które mogłoby obejmować pewną ilość pogłębionych wywiadów, lub badanie grup fokusowych. Jeżeli jest również przewidziany etap badania ilościowego, należy go szczegółowo opisać, określając przyczyny wyboru wywiadu telefonicznego lub osobistego, wielkość próby i ilość grup respondentów.

Czas i koszty.

Do czasu przeczytania części mówiącej o zakresie czasowym badania i jego kosztach klient zapewne podejmie decyzje o tym, czy zlecić danej agencji badanie. Cena jest oczywiście istotna, ale badanie nie jest przecież towarem. Klienci wiedzą o tym, że ceny badań rynkowych w poszczególnych agencjach różnią się. W branży badania rynku nie zawszewybiera się najtańszą ofertę.

Podsumowanie.

Pomysł badania rynku może dojrzewać przez kilka tygodni, zanim zostaną podjęte kroki, które doprowadza do otrzymania propozycji badania. Zanim agencja rozpocznie badanie, klient powinien postarać się odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Jakie kroki zostaną podjęte po zakończeniu badania?
 • Co jest przyczyną powstania danego problemu lub co sprawiło, ze pojawiła sie dana możliwość?
 • Co już wiadomo na temat badanej dziedziny?
 • Jakie są grupy docelowe?
 • Jakich konkretnych informacji ma dostarczyć badanie?
 • Jaka jest proponowana wysokość budżetu?
 • Czy są już jakieś koncepcje dotyczące metody badania?
 • Czy są jakieś wymagania dotyczące sprawozdania?
 • Do kiedy muszą być znane wyniki?

Agencja badań rynkowych przygotowuje propozycje po dokładnym przeanalizowaniu, jakich (i jak bardzo dokładnych) informacji ma dostarczyć badanie, w jakim czasie powinno się ono zakończyć oraz jaki jest dostępny budżet. Wymienione czynniki powinny zostać wzięte pod uwagę przy przygotowaniu pisemnej propozycji, która ma również uwzględniać następujące kwestie:

 • zrozumienie problemu,
 • ogólne i szczegółowe cele,
 • metoda osiągnięcia tych celów,
 • harmonogram badania,
 • kwalifikacje osób przeprowadzających badania, opłatę.

Jakość przygotowanej propozycji w znacznym stopniu decyduje o tym, czy badanie zostanie zlecone danej agencji.

Grupa Wydawnicza HELION SA Onepress.pl