Nagradzając pracowników za bezpieczeństwo, poprawiasz kondycję finansową firmy

Nagradzając pracowników za bezpieczeństwo, poprawiasz kondycję finansową firmy Półmaska filtrująca Aura

Warto nagradzać pracowników za dbanie o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad BHP. Dzięki temu pracownicy stają się bardziej uważni i minimalizują prawdopodobieństwo wypadku, a pracodawcy płacą do ZUS niższe składki.

W firmach produkcyjnych specyfika zadań realizowanych przez pracowników na hali produkcyjnej, ich powtarzalność i niejednokrotnie szybkie tempo nakładają na pracodawcę szczególną troskę o dbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych. Tymczasem według GUS w Polsce wypadkom przy pracy ulega co roku ponad 87 tys. osób, i choć w ostatnich latach widać spadek liczby najcięższych wypadków, problem jest poważny.

Więcej wypadków, wyższa składka

Wypadki zwiększają absencję chorobową oraz powodują konieczność zorganizowania zastępstwa za poszkodowanych. Spowalniają, a nawet wstrzymują produkcję oraz wpływają na wzrost wysokości składki ZUS na ubezpieczenie wypadkowe. Składka ta jest ustalana indywidualnie i może być podwyższona lub obniżona przez ZUS w zależności od liczby wypadków przy pracy i osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Dlatego im więcej wypadków, tym wyższe wydatki firmy.

Jednak jak wynika z raportu EY pt. „Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa”[1], mimo że aż 62 proc. przedsiębiorców twierdzi, że składka wypadkowa odprowadzana przez firmy co miesiąc do ZUS jest zbyt wysoka i większość chciałaby, żeby była niższa, to firmy nie próbują wpływać na jej obniżenie. A są na to sposoby. Kluczem jest prewencja.

Mniej wypadków, więcej nagród

Zadbać o bezpieczeństwo i koszty z nim związane można poprzez specjalne programy motywacyjne, w ramach których pracownicy są nagradzani za pożądane przez firmę zachowania.

Pracownicy są edukowani jak dbać o bezpieczeństwo oraz zachęcani do ostrożności i określonych postaw poprzez możliwość zdobywania punktów np. za udział i zaangażowanie w szkolenia i eventy dotyczące bezpieczeństwa w pracy, identyfikację zagrożeń, pomysły jak im przeciwdziałać oraz bezpieczne zachowanie. Punkty te mogą następnie wymienić na nagrody.

Mimo ciągłego rozwoju zaawansowanych technologii to środowisko produkcyjne przede wszystkim tworzą ludzie, a nie infrastruktura czy maszyny. To dzięki nim firma może podnosić efektywność pracy i wydajność poszczególnych procesów, co realnie przekłada się na optymalizację kosztów i jej sukces. Warunkiem jest jednak stałe zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.


[1] Badanie pt. „Koszty bezpieczeństwo pracy i prewencja wypadkowa”, przeprowadzono w styczniu i lutym 2016 na zlecenie EY przez Cube Research.

ConTrust Communication Natalia Szymczak