Najważniejsze trendy w branży IT w 2015 roku

Najważniejsze trendy w branży IT w 2015 roku http://www.freedigitalphotos.net

Według analityków z biura badawczego IDC, siłą napędową rozwoju rynku IT w 2015 r. mają być cztery technologiczne filary, takie jak rozwiązania mobilne, usługi w chmurze, big data i analityka oraz sieci społecznościowe.

W opublikowanym raporcie pt.: „IDC Predictions 2015: Accelerating Innovation – and Growth – on the 3rd Platform” właśnie te obszary rynku mają stanowić główną część ogólnoświatowych wydatków na teleinformatykę, które w bieżącym roku wzrosną o 3,8 proc. do ponad 3,8 biliona USD. W odpowiedzi na oczekiwania klientów IBM koncentruje swoją działalność na następujących obszarach.

Big data i analityka

Z każdą sekundą na świecie przybywa danych. Szacuje się, że do 2020 r. będzie cztery razy więcej danych cyfrowych niż wszystkich ziarenek piasku na ziemi. Obecnie również 80 proc. danych na świecie jest nieustrukturyzowanych, pochodzących z materiałów wideo, zdjęć, e-maili czy mediów społecznościowych. Analityka więc będzie decydującym czynnikiem, który pozwoli na kapitalizację informacji w konkretne wyniki biznesowe. IBM stale powiększa portfolio rozwiązań analitycznych i big data, dzięki współpracy z ponad 40 tysiącami klientów na świecie, inwestycje w badania i rozwój oraz przejęcia dostawców rozwiązań analitycznych. Odpowiedzią firmy na zapotrzebowanie firm w obszarze technologii kognitywnych jest platforma o nazwie „Watson” zdolna analizować dużą ilość danych, rozpoznawać mowę, a przyswojoną wiedzę wykorzystywać do rozwiązania zadanych pytań. Ale samouczące się komputery mogą mieć znacznie poważniejsze zastosowania. „Watson” wykorzystywany jest przy diagnostyce jako pomocnik lekarza. System ten jest w stanie wykorzystać całą dostępną wiedzę, przeanalizować wyniki badań pacjenta, postawić diagnozę i zalecić leczenie.

Usługi w chmurze

Obecnie już ponad 80 proc. nowego oprogramowania tworzona jest z myślą o usługach świadczonych w modelu chmury obliczeniowej. Jednak 82 proc. firm nie wykorzystuje jeszcze w pełni wszystkich możliwości płynących z przetwarzania danych w chmurze.

Bezpieczeństwo informatyczne

W dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego sukces nigdy nie jest gwarantowany, wystarczy przypomnieć sobie, ile razy w minionym roku media donosiły o naruszeniach zabezpieczeń danych i awariach wynikających z ataków informatycznych. I choć dyrektorzy bezpieczeństwa informatycznego (CISO – Chief Information Security Officer) bacznie obserwują różne rodzaje zagrożeń, sami znajdują się pod baczną obserwacją. Aby poznać i zrozumieć warunki, w jakich pracują obecnie liderzy bezpieczeństwa, IBM przeprowadził wywiady ze 138 menedżerami najwyższego szczebla zarówno w ramach funkcji IT, jak i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo IT. Liderzy bezpieczeństwa dostrzegają radykalne zmiany w otoczeniu swoich organizacji: 82 proc. respondentów stwierdziło, że w ostatnich trzech latach zmieniła się sama definicja bezpieczeństwa, a 80 proc. postrzega wzrost poziomu zagrożenia zewnętrznego jako najważniejsze z obecnych wyzwań. Przedsiębiorstwa nie tyle „doszlifowują” detale swoich strategii bezpieczeństwa, ile rozważają zupełnie nowe strategie, uwzględniające wzrost ilości danych, liczby urządzeń i nowe potrzeby użytkowników. Liderzy bezpieczeństwa podkreślają dojrzałość własną i swoich organizacji w tradycyjnych dziedzinach, ale czują się mniej pewnie w nowych obszarach, takich jak analizy, chmura i platformy mobilne.

Rozwiązania mobilne

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IBM, 84 proc. dyrektorów IT uważa, że inwestycje w rozwiązania mobilne są kluczowym narzędziem do nawiązania bliższego kontaktu w klientem. Równocześnie 94 proc. dyrektorów marketingu podkreśla ogromne znaczenie aplikacji mobilnych w budowaniu planów komunikacji cyfrowej. Obecnie 84 proc. użytkowników korzysta z aplikacji mobilnych zaraz po przebudzeniu, a 80 proc. aplikacji mobilnych jest usuwanych po jednorazowym ich wykorzystaniu. Podczas gdy menedżerowie rozważają wykorzystanie technologii mobilnych w bezpośredniej interakcji z klientem, eksperci wskazują na większy potencjał ich zastosowania wewnątrz samych przedsiębiorstw, w celu usprawnienia komunikacji między pracownikami, poprawienia efektywności ich pracy oraz stymulowania innowacyjności.

Rozwiązania społecznościowe

Globalizacja prowadzonego biznesu i szybkie zmiany w dostępnych technologiach informatycznych to duże wyzwanie dla przedsiębiorstw. Firmy i organizacje poszukują recepty na funkcjonowanie na rynku. Kto będzie umiał wykorzystać informacje z mediów społecznościowych oraz potencjał pracowników, ten zdobędzie przewagę biznesową Jeszcze do niedawna mało kto wykazywał zrozumienie dla społecznościowych sposobów funkcjonowania i komunikowania się wewnątrz przedsiębiorstw, czy pomiędzy nimi. Głównym przejawem takiego działania było co najwyżej zakładanie stron czy profili w popularnych mediach społecznościowych, jak Facebook czy Twitter, albo wykorzystywanie ich do rekrutacji pracowników, jak LinkedIn czy polski GoldenLine. Dziś obserwujemy dużo większe zainteresowanie zastosowaniem społecznościowych technik komunikacji w przedsiębiorstwach i organizacjach.

IBM Polska Marek Borówka