Naruszanie zasad współżycia społecznego przy zawieraniu umów-zleceń

Naruszanie zasad współżycia społecznego przy zawieraniu umów-zleceń www.sxc.hu

Określenie przez strony umowy zlecenia rażąco niskiego wynagrodzenia za wykonywane czynności (50 zł miesięcznie), nie mającego przymiotu wynagrodzenia godziwego, narusza zasady współżycia społecznego.

Między innymi zasadę równego traktowania wszystkich ubezpieczonych, zasadę solidaryzmu ubezpieczeń społecznych, zasadę ochrony interesów i nie pokrzywdzenia innych ubezpieczonych, zasadę nieuprawnionego nieuszczuplania środków funduszu ubezpieczeń społecznych oraz elementarne zasady uczciwego obrotu prawnego (art. 58 par. z k.c.) i nie powoduje objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Dziennik Gazeta Prawna przypomina wyrok sądu okręgowego z 20 grudnia 2011 r., który zmienił decyzję ZUS z 14 lipca 2010 r., w której organ rentowy stwierdził, że wnioskodawca nie podlegał od 1 grudnia 2003 r. do 31 maja 2004 r. ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, z tytułu zawartej z firmą prowadzącą doradztwo finansowe na czas określony (od 1 grudnia 2003 r. do 30 listopada 2004 r.) umowy zlecenia.

W ramach tej umowy wnioskodawca zobowiązał się do wykonywania prac pomocniczych przy rekrutacji pracowników terenowych. Strony umowy ustaliły miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie 50 zł, zobowiązując ponadto zleceniobiorcę do wykupienia jednego z produktów oferowanych przez partnerów zleceniodawcy.

Ważność zawartej umowy uzależniona była od trwania wykupionego produktu (polisy/funduszu). Równocześnie w tym samym okresie wnioskodawca prowadził (własną) pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowo-ubezpieczeniowego.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów