NBP: wzrost popytu na kredyty w sektorze MSP

NBP: wzrost popytu na kredyty w sektorze MSP © apops - Fotolia.com

W I kwartale 2016 r. popyt na kredyty dla przedsiębiorstw był zależny przede wszystkim od wielkości firmy – wynika z analizy NBP. W tym czasie banki odczuły spadek zainteresowania ze strony dużych przedsiębiorstw, ale wzrost odnotowano w MSP.

Od stycznia do marca popyt na kredyty zgłaszany ze strony małych i średnich przedsiębiorstw zwiększył się o odpowiednio 24 proc. i 16 proc. Takie wnioski wynikają z badań NBP przeprowadzonych we współpracy z 25 bankami, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi ok. 86 proc.

– Dane NBP to najlepszy dowód, że polscy przedsiębiorcy przekonują się, że zewnętrzne finansowanie można wykorzystać do realizacji własnych celów biznesowych – ocenia Artur Zych, doradca finansowy współpracujący z firmami.

Polityka kredytowa zachęciła

Jednym z czynników determinujących popularność kredytów wśród małych i średnich firm była stosunkowo stabilna polityka banków. Zgodnie z przewidywaniami z poprzedniego kwartału, w pierwszych miesiącach roku warunki współpracy w tym zakresie nie uległy istotnej zmianie.

– Bezpieczeństwo warunków finansowania jest kluczowe w podejmowaniu tego typu decyzji. Niezależnie czy są to osoby, które już od wielu lat korzystają z takich produktów czy też dopiero chcą rozwinąć swój biznes – twierdzi Artur Zych.

Co prawda część instytucji finansowych przyznała, że w tym okresie podwyższyła marże dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem i podniosła pozaodsetkowe koszty kredytu, jednak te zmiany wynikały z niepokojących analiz sytuacji największych kredytobiorców – głównie z sektora górniczego i dotyczyły raczej dużych przedsiębiorstw.

Rozwój największą motywacją

Stabilność zasad kredytowania zbiegła się w czasie z większym zapotrzebowaniem firm na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego. Czy to oznacza, że mniejsze firmy przekonają się do korzystania z usług bankowych?

Przypomnijmy, że obecnie tylko 25 proc. mikro firm (zatrudniających do 10 pracowników) korzysta z zewnętrznego finansowania (według raportu Pekao S.A.). Gdy spojrzymy na dane małych firm, zaciąganie kredytów deklaruje już 50 proc. z nich.

– Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi deklaracji danych NBP i w II i III kwartale banki złagodzą politykę kredytową dla MSP może wzrosnąć liczba mikro i małych firm, które pokuszą się o wsparcie banku – uważa Artur Zych. 

PRIME TIME PR Patrycja Grzybowska