NCBiR przeznaczy 115 mln zł na badania naukowe z zakresu leczenia chorób cywilizacyjnych

NCBiR przeznaczy 115 mln zł na badania naukowe z zakresu leczenia chorób cywilizacyjnych tapeciarnia.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – strategmed.

Celem programu jest uzyskanie postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  • kardiologii i kardiochirurgii
  • onkologii
  • neurologii i zmysłach
  • medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna).

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 115 mln PLN.