Nie chcemy podnosić kwalifikacji zawodowych

Nie chcemy podnosić kwalifikacji zawodowych Wikimedia Commons

Mniej niż 10% Polaków powyżej 25. roku życia decyduje się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wynika z Diagnozy Społecznej 2013. Częściej dokształcają się osoby z wykształceniem wyższym lub policealnym, najrzadziej – z podstawowym i niższym.

Pracownicy dokształcają się coraz mniej chętnie. O ile w  latach 2005-2007 odsetek osób, które brały udział w kursach, szkoleniach i innych formach zwiększania umiejętności i kwalifikacji wynosił 11,7%, w latach 2011-2013 spadł do poziomu 9,6%.

Odsetek osób w wieku powyżej 25 lat uczestniczących w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności w latach 2005-2013 (w %)

Sedlak & Sedlak Sedlak & Sedlak

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Diagnozy Społecznej 2013

Z badania wynika, że im gorzej wykształcony jest dorosły pracownik, tym rzadziej widzi potrzebę dalszej nauki. Spośród osób powyżej 25 roku życia, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, ponad 63% ma wykształcenie wyższe lub policealne. Wśród doszkalających się tylko niespełna 2% ma wykształcenie podstawowe lub niższe.

Odsetek osób w wieku powyżej 25 lat uczestniczących w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności w latach 2005-2013 według poziomu wykształcenia (w %)

Sedlak & Sedlak Sedlak & Sedlak

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Diagnozy Społecznej 2013

Kobiety częściej od mężczyzn podejmują się podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W latach 2011-2013 panie stanowiły ponad 56% wszystkich dokształcających się osób. 

Odsetek osób w wieku powyżej 25 lat uczestniczących w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności w latach 2005-2013 według płci (w %)

Sedlak & Sedlak Sedlak & Sedlak
 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Diagnozy Społecznej 2013

Najbardziej chętni do nauki są mieszkańcy dużych miast, liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców oraz osoby w przedziale wiekowym 25-29 lat. Warto również zauważyć: mieszkańcy miast liczących od 100 do 200 tysięcy mieszkańców uczestniczyli w różnych formach podnoszenia kwalifikacji rzadziej niż mieszkańcy małych miast i wsi. 

Odsetek osób w wieku powyżej 25 lat uczestniczących w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem kwalifikacji awodowych innych umiejętności w latach 2005-2013 według miejsca zamieszkania (w %)

Sedlak & Sedlak Sedlak & Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.


Sedlak & Sedlak Artur Szeremeta