Nie każda firma usługowa to BPO

Nie każda firma usługowa to BPO fotolia.pl

Według raportu Fundacji Pro Progressio rynek nowoczesnych usług dla biznesu rośnie w tempie 18-20 proc. rok do roku. Polscy dostawcy rozmaitych usług coraz chętniej określają się mianem firm BPO. Czy aby na pewno słusznie?

Skrót BPO na język polski możemy przetłumaczyć jako Outsourcing Procesów Biznesowych.

– Skoro „procesów”, to znaczy, że wielu, a nie jednego wybranego – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio – To właśnie główna różnica pomiędzy firmą BPO, a przedsiębiorstwem świadczącym wybrany rodzaj usług outsourcingowych. Podmiot oferujący obsługę klienta, finansową, księgową, kadrowo-płacową, z zakresu windykacji czy zakupów owszem, świadczy usługi typu BPO, ale niekoniecznie jest centrum usługowym typu BPO. Zanim określenie BPO stało się modne na polskim rynku funkcjonowały (i nadal powinny funkcjonować) inne nazwy, a wśród nich: „biuro księgowe”, „kancelaria rachunkowa”, „firma call contact center” czy „firma windykacyjna”.

BPO, czyli…

Centrum Operacyjnym BPO prawidłowo określa się taką organizację, która w ramach prowadzonej działalności obsługuje nie jeden, ale wiele procesów. Na przykład łącząc obsługę finansowo-księgową z działalnością typu call contact center. Wśród dużych graczy BPO, w tym głównie wśród tych z kapitałem zagranicznym można zauważyć, że w ramach jednego centrum operacyjnego obsługiwane są nie jeden czy dwa, ale wielokrotnie kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt różnych procesów biznesowych. Dlaczego zatem przedsiębiorstwa specjalizujące się tylko w jednym rodzaju usług uzurpują sobie prawo do nazwy BPO?

– To modne i wygodne. Znacznie łatwiej jest prowadzić rozmowy z potencjalnym klientem jeśli mówimy, że reprezentujemy sektor BPO, lub wręcz nowoczesnych usług dla biznesu, niż na przykład branżę typu Call Center, za którą niestety ciągnie się krzywdząca opinia z lat 90., kiedy to mocno kulała jakość pracy. Obecny świat Call Contact Center, to nowoczesne centra operacyjne, które przykładają ogromną uwagę do jakości świadczonych usług – mówi prezes Fundacji Pro Progressio.

SSC – Centra Usług Wspólnych

W sąsiedztwie nazwy BPO bardzo często pojawia się skrót SSC pochodzący od słów Shared Service Centre, który doczekał się polskiego odpowiednika pod nazwą Centrum Usług Wspólnych. Są to centra operacyjne, które podobnie jak BPO zajmują się obsługą wielu procesów z tą różnicą, że zleceniodawcą tychże usług jest jeden podmiot gospodarczy lub jedna grupa kapitałowa powiązanych ze sobą firm. Centra typu SSC często są lokowane bezpośrednio przy innej działalności danej firmy, np. przy fabryce, magazynie, zakładzie produkcyjnym etc. Czasami jednak wybiera się odleglejsze miejsce z uwagi na względy logistyczne, dostępną kadrę pracowniczą lub warunki finansowe. Ciągły rozwój gospodarczy i postęp technologiczny sprawiają, że do naszych słowników musimy dodawać coraz to nowe określenia. Warto stosować je poprawnie. W dobie globalizacji znajomość uniwersalnego biznesowego języka znacznie ułatwia funkcjonowanie w rynkowej rzeczywistości.

Triple PR Magdalena Dymek