Nie zawsze trzeba potrącić zaliczkę

Nie zawsze trzeba potrącić zaliczkę Volkswagen Passat

Zwrot kosztów korzystania przez pracownika z prywatnego auta jest jego przychodem.

Zwolnienie z podatku przysługuje tylko do tej części, która nie dotyczy jazd lokalnych - wyjaśnia dzisiejsza Rzeczpospolita.

Wyliczona kwota ryczałtu za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT jest ona przychodem ze stosunku pracy.

Zgodnie jednak z art 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowych pracownika do wysokości określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowych na terenie kraju oraz poza granicami kraju. Przepis ten ma jednak zastosowanie tylko w stosunku do podróży służbowych (zamiejscowych). Przyjazdach lokalnych przepis ten nie ma zastosowania.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów