NIK: potrzeba nowych inwestycji w polskich portach

NIK: potrzeba nowych inwestycji w polskich portach Port Gdynia

NIK skontrolował cztery najważniejsze porty w kraju. Jak wynika z opublikowanego raportu, w każdym z nich potrzebne są inwestycje, aby móc poprawić ich atrakcyjność oraz konkurencyjność względem innych portów bałtyckich.

We wszystkich najważniejszych polskich portach obserwować można od lat wzrost ich popularności, a perspektywa dotycząca kondycji w przyszłości wydaje się nadal korzystna. Jeśli jednak nasze porty chcą wykorzystać w pełni swoją szansę na rozwój będą musiały zainwestować dodatkowe środki w infrastrukturę, zarówno tą morską jak i lądową. Jak ocenia NIK, urządzenia portowe są w tej chwili zużyte, a dojazdy koleją do portów – słabe.

Naczelna Izba Kontroli przyjrzała się czterem portom – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Wartość przeładunkowa w tych portach wzrosła z 57 mln ton ładunków w 2006 roku do 75 mln ton w roku 2014. Wzrost obserwować możemy dzięki ciągle poprawiającej się koniunkturze gospodarczej w Polsce. Znaczną poprawę w jakości korzystania z portów można by jednak uzyskać stosunkowo niskim kosztem. Potrzebne są inwestycje zwiększające możliwości przeładunkowe. Równie ważny jest też dostęp do portów od strony lądu, które również wymagają doinwestowania, szczególnie w Gdańsku i w Gdyni.

Problemem jest również obowiązujące prawo regulujące kwestie związane z działaniem portów. Niejednoznaczne regulacje związane z gruntami oraz złe zarządzanie portami doprowadziły do zmniejszenia możliwości inwestycyjnych spółek nimi zarządzających. 

red.