Niskie oprocentowanie kredytów nie będzie trwać wiecznie. KNF ostrzega Polaków

Niskie oprocentowanie kredytów nie będzie trwać wiecznie. KNF ostrzega Polaków Marcin Rolicki / stock.xchng

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, niskie oprocentowanie kredytów, wynikające z rekordowo niskich stóp procentowych, może w przyszłości wzrosnąć. Jak podkreśla instytucja, banki muszą informować o tym ryzyku swoich klientów.

Obecnie poziom stóp procentowych w Polsce i na świecie jest rekordowo niski, a ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że może on wzrosnąć, a wraz z nim kwota kredytu. „Zaciągając zobowiązania kredytowe, w tym długoterminowe, klienci mają skłonność do zwracania uwagi głównie na wysokość bieżącej raty. W efekcie część klientów zbyt optymistycznie podchodzi do prognozowania kosztów obsługi kredytu, domyślnie przyjmując, że wysokość raty utrzyma się na aktualnym poziomie. Tymczasem w przypadku kredytów udzielanych na długie terminy, takich jak kredyty mieszkaniowe, rynkowym standardem jest zmienne oprocentowanie zależne od stawek referencyjnych (WIBOR, LIBOR, EURIBOR)” – zwróciła uwagę KNF w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Podobne artykuły:

„Ruchome” stopy

KNF ostrzega, że nikt nie wie, na jakim poziomie będą stopy procentowe za kilka, kilkanaście, a tym bardziej za kilkadziesiąt lat. Na przykład trzymiesięczna stopa WIBOR dla złotego, która teraz wynosi 1,65 proc., w 2008 r. dochodziła do 7 proc., a w 2000 r. do 20 proc. Dotyczy to także stóp procentowych we franku szwajcarskim. W latach 2008–2009 trzymiesięczny LIBOR dla tej waluty wynosił około 3 proc. Natomiast obecnie jest to około minus 0,8 proc.

Banki muszą informować klientów

KNF przypomniał, że banki powinny przed zawarciem umowy rzetelnie informować klientów o ryzyku związanym z możliwym wzrostem oprocentowania kredytu. Według przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka banki powinny prezentować klientom symulacje obsługi kredytu dla stopy referencyjnej na poziomie: 3 proc., 5 proc., 10 proc. i 15 proc. Pomoże to zrozumieć klientom, że wzrost stopy procentowej oznacza wyższą ratę, a także że muszą posiadać zdolność kredytową przez cały okres kredytowania.

Wzrost oprocentowania a rata kredytu

Aby Polacy lepiej zrozumieli, z czym się wiąże wzrost oprocentowania, KNF podał przykład zmiany wysokości rat w przypadku kredytu mieszkaniowego na 300 tys. zł, zaciąganego na 30 lat w systemie rat równych, oprocentowanego według stawki WIBOR 3M i 1,7-proc. marżą banku (pominięto przy tym opłaty, prowizje i koszty dodatkowych produktów). W przypadku WIBOR 3M w wysokości 1,65 proc. rata kredytu wynosi 1 322 zł. Jeżeli WIBOR 3M wzrośnie do 3 proc. rata wyniosłaby 1 556 zł. Wzrost WIBORU 3M do 5 proc. spowodowałby wzrost raty do 1936 zł, a do 10 proc. – do 3 017 zł. W przypadku 15 proc. WIBORU 3M rata wyniosłaby 4 204 zł.

KNF oczekuje, że banki wdrożą stosowne procedury do końca marca 2015 r.

red.