Nowe metody rozwoju przywództwa

Nowe metody rozwoju przywództwa Kongres Sprzedaż

Nastał czas niepewności i zmienności, który powoduje, że na każdym poziomie zarządzania liderzy firm zmagają się z zadaniami nowymi i wysoce zmiennymi.

Niepewność ta dotyczy wielu różnych obszarów i powoduje, że liderzy zadają sobie różne pytania min.: czy odbiorcy i kluczowi dostawcy utrzymają się na rynku, kiedy i jak inwestować, jak znaleźć odpowiednich pracowników na rynku pracy, jakie będą konsekwencje decyzji rządu w sprawie stawek podatkowych i przepisów podatkowych, jakie będzie tempo i charakter wychodzenia z globalnego kryzysu finansowego itp.

Praca dla przyszłości

To turbulentne otoczenie wymaga od liderów pracy nad definiowaniem i kształtowaniem przyszłości, współpracy z innymi członkami organizacji, rozwijania umiejętności swoich podwładnych oraz nieustannego samokształcenia. Liderzy muszą szukać nowych metod działania, gdyż to daje gwarancję, że poradzą sobie z nowymi wyzwaniami w przyszłości i będą kształtować kulturę wysokich wyników w organizacji. Rolą Działu HR jest wsparcie liderów w wypracowaniu rezultatów, które są istotne w dzisiejszym nieprzewidywalnym środowisku biznesowym. W tym celu są potrzebne nowe metody rozwoju przywództwa, które zapewnią właściwe rezultaty osiągane we właściwym czasie i w odpowiedni sposób.

Program dla liderów

Jedna z metod rozwoju przywództwa w firmie FLSmidh jest koncepcja The Leadership Pipeline, na podstawie której przygotowano program dla liderów Leadership Transition Training. Od początku 2014 r. w programie tym wzięło udział 520 liderów z różnych firm należących do Grupy FLSmidth, w tym również 25 liderów Polski.

Program jest skierowany do trzech grup liderów w organizacji: Leading others (Liderzy Innych), Laeding leaders (Liderzy Liderów), Leading a business unit (Liderzy Obszaru). Celem implementacji programu jest dostarczenie wystandaryzowanego, wspólnego podejścia do różnych poziomów przywództwa w organizacji. Poziomy przywództwa opisują jakich umiejętności oraz jakie kompetencje musi posiadać lider, aby pracownicy na niższym poziomie odnosili sukces.

Chodzi o to, aby pracę każdego z liderów traktować w kategorii rezultatów, które należy osiągnąć i wyrażać je w formie standardów wykonania w obszarze finansów, operacji, przywództwa, zarządzania, relacji i innowacji, nie zaś tylko jako zestaw zachowań. 

FLSmidth MAAG Gear sp. z o. o. Ilona Modrzejewska