Nowe obowiązki sklepów internetowych – przygotuj się na zmiany

Nowe obowiązki sklepów internetowych – przygotuj się na zmiany kritiya - Fotolia

Już wiadomo, że od 25 grudnia każdy sklep internetowy zarejestrowany w Polsce będzie musiał dostosować swój regulamin i funkcjonalności do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wdrażającej unijną dyrektywę.

Aby wprowadzić wszystkie niezbędne zmiany w sklepie internetowym najlepiej skonsultować się z kancelarią prawniczą, która po uwzględnieniu specyfiki naszej działalności, nie tylko sformułuje regulamin, ale także zwróci uwagę na funkcjonalności, które będziemy musieli wprowadzić w e-sklepie. Wydaje się, że zastosowanie odpowiednich klauzul jest niezbędne do tego, by móc bez przeszkód prowadzić sklep internetowy. Specjaliści zajmujący się tworzeniem regulaminów sklepów internetowych zapewne nie będą narzekali na brak klientów.

Dwukrotne tworzenie regulaminu?

Jeśli zamierzamy uruchomić działalność jeszcze w tym roku, musimy założyć, że obecne regulamionowe zapisy będą aktualne do 24 grudnia br. włącznie. Natomiast po tym terminie zacznie obowiązywać nowa kodyfikacja. Jednym słowem – w tym samym roku trzeba będzie zlecić dwukrotne sformułowanie regulaminu, a to oznacza dodatkowe koszty. Oczywiście jest jeszcze możliwość wynegocjowania z prawniczym usługodawcą jakiegoś upustu ze względu na obiektywnie skomplikowaną sytuację.

Usuń niedozwolone klauzule

Nie miejmy jednak złudzeń – również teraz zdarzają się problemy, jeśli chodzi o poprawność klauzul. Co jakiś czas media informują o niekorzystnych dla sklepów internetowych wyrokach sądu. Nie dotyczy to wbrew pozorom wyłącznie małych przedsiębiorstw. Nawet większe sieci handlowe, prowadzące sprzedaż na odległość musiały płacić za błędy w regulaminie (chodziło przede wszystkim o tzw. niedozwolone klauzule). W internecie było wiele dyskusji na temat słuszności orzeczeń skazujących właścicieli sklepów na kary pieniężne. Jednak po konsultacjach z odpowiednimi specjalistami nie powinniśmy obawiać się, że regulamin naszego sklepu będzie zawierał błędy. Aby mieć pewność, że prawnik, z którego usług zamierzamy skorzystać jest osobą kompetentną, powinniśmy zweryfikować czy ma doświadczenie w branży e-commerce. 

Jakie zmiany w sklepie internetowym?

Wprowadzanie zmian musi przebiegać również na etapie funkcjonalności oprogramowania sklepów internetowych. Warto być świadomym, że pewne przeróbki można wykonać samodzielnie, chociaż być może nie bez pomocy firmy, która projektowała nasz e-sklep. Ważne, żeby nie czekać zbyt długo z wprowadzaniem zmian. Jeśli zrobimy to "na ostatnią chwilę" producent oprogramowania może nie zdążyć, tym bardziej, że będzie to okres przedświąteczny, kiedy sklepy mają dużo pracy i więcej zamówień.  

Wybrane zmiany, które od 25 grudnia muszą zostać wprowadzone we wszystkich sklepach bez względu na branżę

 • Szczegółowe informacje na temat sprzedającego i sposób kontaktu ze sklepem (nazwa firmy, adres przedsiębiorstwa, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej, konieczne jest również umieszczenie numeru i nazwy instytuacji, w której została zarejestrowana działalność gospodarcza (np. KRS lub CEiDG) wraz z danymi instytucji, która dokonała wpisu.
 • Produkty powinny zostać szczegółowo opisane, tak, aby nasz klient znał wszystkie funkcjonalności i parametry (w tym także zabezpieczenia i warunki techniczne umożliwiające prawidłowe działanie oferowanego produktu – np. w przypadku plików i oprogramowania); określa je dość szczegółowo ustawa (link dostępny na dole artykułu).
 • Ustawodawca wymaga od przedsiębiorców sprzedających przez internet produkty w formie cyfrowej, aby informowali klienta nie tylko o ich funkcjonalności oraz o formach ich zabezpieczenia, ale także o wymaganiach technicznych jakie musi spełnić sprzęt i oprogramowanie klienta, by mógł on w pełni korzystać z tych funkcjonalności;
 • Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o warunkach złożenia zamówienia, a także zapłaty za produkt lub usługę. W praktyce może tę funkcję spełniać elektroniczna korespondencja wysyłana przez sklep;
 • Funkcjonalności pozwalające klientowi zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę, np. na przedstawione przez sprzedającego koszty dodatkowe (np. checklist).
 • Zamieszczenie na stronie odpowiednich formularzy (pouczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy), które zostały ujednolicone przez ustawodawcę (wzory znajdują się w załącznikach do ustawy).
 • Konieczność umieszczania przy produkcie ceny brutto. Klient musi być świadomy ile będzie musiał finalnie zapłacić za produkt i przesyłkę (wszystkie koszty muszą być wyszczególnione, natomiast ukrywanie kosztów jest niedopuszczalne).
 • Trzeba będzie poinformować o dostępnych metodach płatności i terminie zapłaty, a także o krajach, na teren których możliwa jest dostawa.
 • E-sklep ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady produktu.
 • Dopuszczalna jest również możliwość przekazania konsumentowi niezbędnych informacji na trwałym nośniku.
 • Na ostatniej stronie zamówienia, w podsumowaniu muszą znaleźć się następujące informacje: szczegółowy opis produktu, łączna cena po obliczeniu wszystkich kosztów, czas trwania umowy i warunki odstąpienia od niej; potwierdzając transakcję, klient ma być świadomy warunków, na które się godzi.
 • Finalizując zamówienie, klient musi potwierdzić, że jest świadomy zobowiązania do zapłaty, dlatego na odpowiednim przycisku musi się pojawić informacja, że jest to "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 • Konieczność wprowadzenia wszystkich zmian wydaje się dość żmudna, jednak korzystając ze wsparcia prawników zajmujących się branżą e-commerce oraz firm tworzących oprogramowanie,  nie musimy wpadać w panikę. Zostawmy sobie jednak trochę czasu na wszystkie poprawki, tym bardziej, jeśli nie mamy do dyspozycji sztabu ekspertów.

Nie mamy wpływu na zmianę ustawy, więc spróbujmy dostrzec plusy zaistniałej sytuacji. Dzięki ujednoliceniu prawa prowadzenie handlu w innych krajach należących do Unii Europejskiej będzie prostsze. To oczywiście tylko teoria. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy rzeczywiście nowe prawo będzie miało wpływ na zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców transakcjami na terenie całej Unii Europejskiej. Jednak nie zapominajmy, że to przede wszystkim od jakości obsługi zależy, czy klient będzie zadowolony z transakcji i zdecyduje się na kolejne zakupy w naszym e-sklepie.

Dostęp do pełnego zapisu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm

Aptus.pl Sp. z o.o. Sp. k. Urszula Witkowska