O 40 procent wzrosła liczba korzystających z assistance

O 40 procent wzrosła liczba korzystających z assistance 4 Life Direct

Dowóz leków, zorganizowanie wizyty lekarza w domu, naprawa cieknącego kranu lub pralki, dostarczenie samochodu zastępczego w razie potrzeby – to wszystko zapewniają usługi assistance, do których przekonuje się coraz liczniejsze grono Polaków.

– W 2015 r. z usług assistance skorzystało 2,5 mln Polaków, czyli o 40 proc. więcej niż w roku 2014. Jest to wynik rekordowy – zaznacza w wywiadzie z serwisem infoWire.pl Tomasz Frączek, prezes firmy Mondial Assistance. – Cieszy również zmiana postrzegania usługi. Dla wielu z nas nie jest to już tylko wsparcie samochodowe. Jako główne skojarzenie z assistance są obecnie wskazywane usługi medyczne: zapewnienie rehabilitacji, dowóz leków czy zorganizowanie wizyty pielęgniarki lub lekarza w domu.

Jak mówi Anna Karczmarczuk, prezes instytutu badawczego Ipsos: „Zaskoczeniem jest też wzrost liczby osób korzystających z usług pomocowych oferowanych z produktami bankowymi”. W 2015 r. była ona o 35 proc. większa niż w roku 2014.

– Ciągle mamy ok. 40 proc. konsumentów produktów bankowych i ubezpieczeniowych, którzy nie wiedzą, że mają usługę assistance. Jest zatem dużo pracy do zrobienia, jeśli chodzi o świadomość. Niemożliwe, by w XXI w. nie mieć dostępu do usług pomocowych. A skoro są one dostępne, należy z nich korzystać – twierdzi Tomasz Frączek.

Statystyczny posiadacz usługi assistance ma założoną rodzinę (54 proc.), wyższe wykształcenie (44 proc.) i mieszka w jednym z większych miast (38 proc.). Co istotne, w ciągu ubiegłego roku wzrósł odsetek osób mieszkających samotnie, które korzystają z usługi (o 4 proc.).

infoWire.pl