• O czym marzy manager?

    Jestem szefem od samego początku mojej kariery zawodowej, czyli od 21 roku życia. Taki start jest niezwykle trudny, ale również bardzo emocjonujący. Kierowanie rozwojem firmy oraz zespołem pracowników wiążę się z dużą odpowiedzialnością prawną, ponadto piastując takie stanowisko trzeba zaspokajać potrzeby rynku, współpracowników oraz – nieco kontrastujące z nimi – potrzeby akcjonariuszy.

    shutterstock shutterstock

    Dzisiaj biznes operuje na rynku globalnym, który dzieli się na rynki zagraniczne, krajowe, regionalne i lokalne. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i tego, na jakim rynku ono funkcjonuje, jego egzystencja w dużej mierze zależy od mocnych i słabych stron oraz sytuacji w gospodarce. Kluczem do sukcesu jest natomiast umiejętność dostosowywania się do warunków panujących na zewnątrz organizacji. Z moich obserwacji wynika, że przedsiębiorcy zbyt rzadko zadają sobie pytanie „czego rynek chce ode mnie?”. Odpowiedź na nie powinna stanowić fundament, na którym zbudowana zostanie strategia działania firmy. Równie ważnym pytaniem jest: „Czego ja, manager, chcę od rynku?”. Odpowiedź wydaje się prosta: sukcesu finansowego. Jednak pieniądze to nie wszystko. Sam zadałem sobie niedawno to pytanie – poniżej przedstawiam moje odpowiedzi. Może kogoś zainspirują, może rzucą nowe światło, może będą przydatne dla początkujących managerów, takich jak ja na starcie mojej kariery.

Inventage Polska Sp. z o.o. Alain Kaj