O konfliktach, dla menedżera

O konfliktach, dla menedżera http://galeriadefotos.universia.com.br/

Rozwiązywanie konfliktów nie wymaga władzy, ale twórczego myślenia.

Badania pokazują, że ponad 80% menedżerów twierdzi, że zbagatelizowane konflikty w stadium początkowego rozwoju urosły do tak poważnych, że wymknęły się pod kontroli. A skutki, tego były dla firm i ludzi katastrofalne.

Dlaczego tak trudno rozwiązywać konflikty, – dlaczego ludzie od nich „uciekają?

Dlaczego należy rozwiązywać konflikty?

Konflikt wydobywa na wierzch w trakcie jego trwania najgorsze instynkty, zwłaszcza w miejscu pracy, gdzie zakładamy racjonalne normy współpracy.

W trakcie konfliktu większość zachowuje się przeciwnie do oczekiwanych zachowań. Ludzie ulegają zaburzeniom emocjonalnym i zaczynają się zachowywać irracjonalnie. Co powoduje, że nie potrafią spojrzeć na problem obiektywnie, - co jest pierwotnym podłożem konfliktu?

Następuje wtedy efekt domina. Jednostki grupują wokół siebie ludzi o podobnych doświadczeniach i powstają ośrodki oporu. Ośrodki, te zaczynają żyć własnym życiem i budują strategią pokonania drugiej strony a zapominają o konflikcie.
Główny problem rozwiązywania konfliktu - to widzenie możliwości jego rozwiązania w sferze obiektywnej.

Podobne artykuły:

Często wierzymy, że rozwiązanie konfliktu leży u podłoża, logicznego i racjonalnego podejścia do problemu. Dopiero połączenie rozwiązania konfliktu na płaszczyźnie subiektywnej i obiektywnej (wzięcia pod uwagę emocji, uczuć, zaangażowania) daje szansę na realne jego rozwiązanie.

Samo zaś długotrwałe wiedzenie konfliktu przez pryzmat tylko sfery obiektywnej, w konsekwencji czyni zbyt mocne osobiste zaangażowanie stron i w skrajnych przypadkach uniemożliwia wejście w jego praktyczne rozwiązanie. Konflikty to coś więcej niż spór, którego rozwikłanie wymagałoby jedynie odkrycia jego logicznych podstaw.

Definicja pojęcia konflikt

Słowo konflikt wywodzi się od łacińskich słów "Conflictus" i "confligere". W dosłownym tłumaczeniu oznacza to "Zderzenie". W określonym momencie zderzają się dwie różne tendencje, koncepcje, pomysły. Mogą to być różne interesy, cele, poglądy, uczucia, potrzeby lub postrzeganie rzeczywistości - które na ogół związane są z dłuższym okresem trwania różnicy pomiędzy stronami, która jest przez te strony nieakceptowana.

Wymienione elementy mogą wywołać konflikt wewnętrzny (indywidualny / osobisty) lub konflikt pomiędzy konkretnymi osobami, grupami lub organizacjami. Jeśli różne potrzeby stron zderzają się, powstaje konieczność rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Jeśli spotykają się ludzie z różnymi zainteresowaniami, celami, poglądami, przyzwyczajeniami, uczuciami i różnym widzeniem świata, to konflikty są nieuniknione. Nie ma takiej możliwości, aby osoby współpracujące ze sobą myślały cały czas w ten sam sposób.

Zarządzanie konfliktami - dlaczego jest ważne

Skoro konflikt - to zderzenie sprzecznych interesów i nie można konfliktów wyeliminować z kontaktów międzyludzkich to przynajmniej można się nauczyć nimi zarządzać. Jedną z najważniejszych kwestii, które decydują o chęci współpracy między ludźmi jest umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów jest obarczone procesem przedstawiania swojego punktu widzenia, rozwiązań i ustalenia drogi rozwiązania. I to jest moment, gdzie konflikt jest na porządku dziennym.

Sytuacje konfliktowe często powstają w skutek nie przestrzegania określonych wzorców zachowania - norm zachowania. Często są one ostatnim etapem nieudanego procesu komunikacji.

Kiedy rozwiązanie konfliktu bywa bardzo trudne

Konflikty z zakresu zachowania można właśnie w ten sposób rozwiązywać ku większemu zadowoleniu wszystkich stron. Jednak granice tej metody występują w przypadku istnienia silnych różnic w zakresie hierarchii wartości stron konfliktu.

Jednak próba zbliżenia i poznania różnych hierarchii wartości tworzy klimat wzajemnego szacunku i umożliwia ludziom bardziej tolerancyjne traktowanie hierarchii wartości drugiej strony. Jest to skuteczne i pozytywne działanie w organizacjach, w których ludzie dążą do realizacji wspólnego celu i nie dzielą ich takie różnice jak:

    • różnica wieku
    • zróżnicowane pochodzenie społeczne
    • różnica w wykształceniu itp.

Konflikty i ich pozytywne skutki

Tak, konflikt bardzo często prowadzi do pozytywnych następstw jego występowania. Przełamuje i zmienia stereotypy ukazuje nowe możliwości. Daje ludziom szanse na nowe odkrywanie starych spraw. Przełamuje impas w dążeniu do celu.
Pozytywne jest wykorzystywanie konfliktów w sytuacjach tzw. cichych członków zespołu, grupy. Wtedy w tzw. sytuacjach zagrożenia takie osoby zaczynają działać i pokazywać swoje prawdziwe oblicze w zakresie możliwości.

Konflikty należy zrozumieć jako szansę i myśleć o nich jak o sytuacji na odkrywanie czegoś nowego, a nawet czasami fascynującego. Badania pokazują, że ludzie są gotowi tolerować występki innych pod warunkiem zachowania własnego poczucia bezpieczeństwa.

Chodzi tu szczególnie o sytuacje, w których wyciąganie pewnych spraw, jest bardzo niewygodne dla wielu stron, które w razie ujawnienia stają się zagrożeniem.

Zastanów się! Czasami jest, tak, że wolimy obwiniać tego, kto przynosi złe wieści, niż tego, kto jest sprawcą problemów.

Krzysztof Kotapski Międzynarodowa Platforma Szkoleniowa Kotapscy Training & Consulting Group (MPS)