Ochronniki słuchu i nauszniki przeciwhałasowe – gdzie powinno się je stosować?

Ochronniki słuchu i nauszniki przeciwhałasowe – gdzie powinno się je stosować? eportotec.pl

Dźwięk o wysokim natężeniu w bardzo niekorzystny sposób wpływa na ludzkie zdrowie. Szkodliwe skutki hałasu można wyeliminować za pomocą ochronników słuchu i nauszników.

Niebezpieczny hałas

Hałas panujący w miejscu pracy stanowi realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia zatrudnionych osób. Długotrwały dźwięki o natężeniu od 70 do 85 dB może spowodować trwałe osłabienie słuchu, a hałas o natężeniu od 85 do 120 dB ‒ poważne uszkodzenia słuchu, a takie schorzenia układu krążenia i układu nerwowego. Z tego powodu regulacje BHP nakładają na pracodawców obowiązek monitorowania poziomu hałasu panującego w miejscu pracy. W przypadku, gdy jego poziom przekracza dopuszczalne normy, pracodawca musi zapewnić zatrudnionym osobom odpowiednie środki ochrony słuchu – zaliczają się do nich m.in. ochronniki słuchu, wkładki i nauszniki przeciwhałasowe.

Środki ochrony słuchu

Ochronniki słuchu i nauszniki wygłuszające znajdują zastosowanie w wielu branżach. Stanowią obowiązkowy element wyposażenia osób, które w ramach wykonywanej pracy obsługują takie urządzenia, jak szlifierki, tokarki, frezarki, prasy, wiertarki, piły tarczowe czy młoty pneumatyczne. Natężenie dźwięków emitowany przez te urządzenia może przekraczać poziom 100 dB. Nauszniki przeciwhałasowe powinny być więc stosowane przez osoby zatrudnione w zakładach przemysłu metalurgicznego, w tartakach, w warsztatach samochodowych. Ze względów bezpieczeństwa wykorzystywać się je powinno także podczas prac budowlanych, remontowych czy wyburzeniowych. Nauszniki przeciwhałasowe oraz ochronniki słuchu znajdują również zastosowanie w łowiectwie i strzelectwie sportowym.

Profesjonalna ochrona

Szeroki wybór nauszników wygłuszających i aktywnych ochronników słuchu dostępny jest w ofercie sklepu internetowego eportotec.pl: https://eprotect.pl/pol_m_OCHRONA-SLUCHU_Nauszniki-2094.html. W asortymencie sklepu znajdziesz nauszniki i ochronniki przeciwhałasowe wyposażone w regulowany kabłąk, który pozwala dopasować ich rozmiar do potrzeb użytkownika. Nauszniki wyposażone są w szerokie poduszki, które zapewniają optymalne uszczelnienie i najwyższy poziom ochrony przed hałasem, a jednocześnie wywierają niewielki nacisk na skórę głowy – przekłada się to na wysoki komfort użytkowania. W asortymencie sklepu znajdziesz nauszniki oferujące poziom ochrony słuchu zgodny z wymogami europejskich norm EN352-1, a także EN352-3.