Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa

Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa fot.: PARP

„Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa” – to tytuł seminarium, zorganizowanego na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego Zarządzanie kompetencjami w MSP, 27 listopada 2014 r. w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

Wydarzenie przyciągnęło 64 dyrektorów, menedżerów i specjalistów personalnych, dla których była to świetna okazja do podsumowań, ciekawych rozmów i poszerzania swoich horyzontów. Podczas spotkania sesje eksperckie były przeplatane z sesjami case study. Uczestnicy wzięli także udział w panelu dyskusyjnym.

seminarium Bydgoszcz fot.: PARP

Efektywność pracowników 

Zarządzanie kompetencjami powoli staje się standardem prowadzenia polityki personalnej. Rosnąca ilość doświadczeń, narzędzi i dobrych praktyk w tej dziedzinie potwierdzają praktyczną użyteczność tej koncepcji – powiedział podczas pierwszej sesji eksperckiej Grzegorz Filipowicz, dyrektor ds. merytorycznych w ForFuture specjalizujący się w zarządzaniu przez kompetencje.

Osoby biorące udział w tej części seminarium mogły dowiedzieć się m.in. czym dla organizacji jest wdrożenie modelu kompetencyjnego, jakie jest znaczenie kompetencji w podnoszeniu efektywności pracowników, zespołów i organizacji oraz kiedy rozwój kompetencji przyczynia się do wzrostu efektywności.

Budowanie marki pracodawcy

Druga sesja ekspercka poprowadzona była przez Agatę Szczepańską-Jochemczyk z Customer Matters – HR-owca z pasją do biznesu, której kariera skupiona jest na szkoleniach i rozwoju.

Co oznacza zarządzanie marką pracodawcy i jak ideę tę można wdrożyć w małych i średnich przedsiębiorstwach? Jak zarządzanie marką pracodawcy ma wpływ na tworzenie kultury organizacyjnej, doświadczenia pracowników i w ten sposób na budowanie doświadczeń klientów? Na te i inne pytania odpowiedziała prelegentka podczas prezentacji łańcucha zależności firma-pracownik-klient.

Sesje case study

Podczas seminarium odbyły się także dwie sesje case study. Pierwsza z nich dotyczyła zarządzania kompetencjami i pracą procesową w firmie usług specjalistycznych. Tomasz Urbaczewski, dyrektor w Centrum Operacyjnym Sp. z o.o. oraz manager z 18-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym oraz BPO/SSC zaprezentował uczestnikom biznesowe spojrzenie na realizowane procesy. Jak powiedział, to co dla banku było back office dla centrum operacyjnego jest front office.

seminarium Bydgoszcz fot.: PARP

Druga sesja case study, zatytułowana „Wdrożenie i pomiar kompetencji – wymysł czy niewykorzystane źródło przewagi?”, została poprowadzona była przez Katarzynę Lorenc, zarządzającą 4business&people Sp. z o.o., która posiada 12-letnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu zespołem. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy poznali proces rekrutacji w małej firmie, jaka jest zależność między predyspozycjami a kompetencjami oraz jak budować wizerunek pracodawcy.

Rozwój kompetencji pracowników

Ostatnim merytorycznym elementem był panel dyskusyjny pod hasłem „Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości”. Wzięli w nim udział wszyscy wymienieni wyżej specjaliści, a także ekspert regionalny Magdalena Wajsgerber-Ratajek, Kierownik Regionu w GP People Sp. z o.o. Sp. K.

Podczas tej części omówione zostały wnioski z badań dotyczących potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji pracowników oraz specyfika rynku lokalnego. Odpowiedziano również na pytania: jak lepiej przygotować potencjalnych pracowników do pełnienia swoich ról w organizacji i jaka jest rola pracodawców, instytucji wspierających i edukacyjnych oraz firm doradczo-szkoleniowych.

Platforma doświadczeń

Podczas seminarium wykorzystywane były elementy networkingu służące integracji i nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami, dzięki czemu była to świetna okazja do nawiązywania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Nowoczesna Firma S.A. Grażyna Stefańska