Odpowiednie kompetencje pracownicze pilnie poszukiwane

Odpowiednie kompetencje pracownicze pilnie poszukiwane contrastwerkstatt - Fotolia

Impulsem do opracowania standardów ram jakościowych staży i praktyk były problemy, z jakimi borykają się działy HR.

Z badań rynku pracy wynika, że prawie 80% pracodawców ma problemy z rekrutacją osób o odpowiednich kompetencjach. Te dane każdego roku są podobne, co oznacza, że problem jest strukturalny.

Gdzie jest trudność w rekrutowaniu?

Chodzi głównie o kompetencje miękkie – umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, umiejętność wyrażania myśli i ich przekazywania. To one na zmieniającym się błyskawicznie rynku pracy są kluczowe, bo dzięki nim nowo zatrudniona osoba może być efektywna i przynosić korzyści dla organizacji.Problem staży i praktyk niskiej jakości nie dotyczy tylko Polski.

Pod koniec zeszłego roku Komisja Europejska przedstawiła wytyczne na temat jakości staży. Inicjatywa europejska dotyczyła rekomendacji dla państw członkowskich na temat tego, co zrobić, aby doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych osób. Bo staże i praktyki przyczyniają się do efektywniejszego przejścia od edukacji do pracy, pomagają młodym ludziom wejść w struktury organizacji, poznać specyfikę pracy, branży i zostać tam na dłużej. Bezrobocie młodych osób jest dla Unii kluczowym problemem. 


Źródło: Gazeta Wyborcza

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów