Okresowa ocena pracownika

Okresowa ocena pracownika spekulator/ www.sxc.hu

Jedną z procedur najbardziej stymulujących rozwój pracowników firmy, a niestety często niedocenianych i zaniedbywanych, jest wyznaczanie celów okresowych oraz ich ewaluacja - okresowa ocena pracownika.

W wielu firmach działania ewaluacyjne są projektowane, ale by przynosiły rzeczywiste efekty często brakuje odpowiednich umiejętności do przeprowadzenia rozmów oceniających.

Według raportu AG Test z 2010 roku, spośród wszystkich średnich i dużych firm zaledwie 13%  nie przeprowadza ocen okresowych swoich pracowników. Zdecydowana większość przedsiębiorstw stosuje więc ten sposób kontrolowania działań pracowników.

„Oceny okresowe pracowników to metoda weryfikacji kompetencji pracownika w kontekście wymagań stanowiska na jakim pracownik pracuje. Polega na wartościowaniu określonych cech osobowości, zachowań oraz efektów pracy w odniesieniu do standardów jakie są przez firmę na danym stanowisku oczekiwane” – precyzuje portal „infopraca.pl”.

Podobne artykuły:

Cele i kompetencje

Istotne jest więc właściwe zdefiniowanie celów danego stanowiska oraz kompetencji, jakie osoba je piastująca powinna posiadać. Zdefiniowanie tych celów to jednak nie wszystko. Niezbędny jest właściwy monitoring czynności, jakie pracownik wykonuje, sposobu ich wykonywania oraz ich efektów. Jeśli któryś z tych elementów niedomaga, z pewnością wyniki oczekiwane od danego pracownika będą niezadowalające.

Do przeprowadzenia procesu oceniania pracownika niezbędne jest dokładne określenie kryteriów oceny danego stanowiska. Kryteria mają swoją wagę, oznacza to, że na przykład punktualność nie jest równorzędna z rzetelnością w wykonywaniu obowiązków.

Oceny okresowe najczęściej przeprowadza się raz w roku. Zdania na temat częstotliwości czasowej ocen są podzielone, z pewnością zależy to od polityki danej firmy. Kluczowa dla przeprowadzenia dokładnych ocen jest jednorodność kryteriów – najbardziej miarodajna ocena powstaje po przeanalizowaniu konkretnych zagadnień w szerszym ujęciu czasowym, na przykład kilku lat. Wyniki mówią wtedy same za siebie na temat motywacji do pracy czy skuteczności pracownika.

Do najbardziej znanych propozycji ocen okresowych należą

  • Ocena 360 stopni – polegająca na tym, że dana osoba oceniana jest zarówno przez współpracowników, przełożonych, jak i na przykład swoich klientów,
  • Ocena 180 stopni – dany pracownik oceniany jest wyłącznie przez swoich kolegów z pracy oraz przełożonych,
  • Development center – pozwala zdiagnozować indywidualne cechy osobowości pracownika w zakresie zdolności do wykonywania zadań wyznaczonych przez dane stanowisko pracy oraz skuteczności tych działań,
  • Technika wydarzeń krytycznych – będąca sporządzanym przez przełożonego rejestrem sukcesów i porażek pracownika, podsumowywana jest zazwyczaj po upłynięciu określonego czasu.

Ludzka psychika skonstruowana jest w taki sposób, że ludzie nie lubią być oceniani, wywołuje to u nich zawsze podniesienie poziomu adrenaliny oraz stres. Szczególnie istotne jest więc, aby menedżerowie i specjaliści do spraw personalnych potrafili efektywnie komunikować się z pracownikami i motywować ich do poprawy efektywności swojej pracy. Ocena musi stanowić spójny element polityki firmy oraz inspirację do efektywniejszej pracy, nie zaś budzącą strach konieczność.

Wiedząc jak istotne jest właściwe przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne do przeprowadzania takich ocen, należy połóżyć szczególny nacisk na szkolenie osób z Działów HR do przeprowadzania takich ocen.

Podobne artykuły:

MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j.