Opieka nad dzieckiem może uchronić ojca przed zwolnieniem

Opieka nad dzieckiem może uchronić ojca przed zwolnieniem www.sxc.hu

Nie tylko matki są chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę, w równym stopniu chronieni są również ojcowie. Rozmowa z Wojciechem Dylągiem z Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami, ten czas został wydłużony i małżonkowie mogą zamiennie z niego korzystać. Po urodzeniu dziecka przysługuje do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego zarówno dla matki, jak i ojca (łącznie), ale dopiero po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Ten maksymalnie może wynosić w sumie 26 tygodni. Z tym że tutaj matka musi wykorzystać minimum 14 tygodni podstawowego macierzyńskiego.

Ochrona w momencie złożenia wniosku o urlop

Mężczyźnie przysługują też 2 tygodnie urlopu ojcowskiego, który może on wykorzystać w dowolnym czasie, ale pod warunkiem, że dzieckonie ukończy roku. Mówimy tutaj o ochronie w trakcie korzystania z urlopu. Niektórzy eksperci prawa pracy podkreślają, że pracodawcy powinni wycofać oświadczenie o chęci rozwiązania umowy z pracownikiem nawet wtedy, gdy ten nagle poczuje chęć zaopiekowania się dzieckiem i złoży wniosek o urlop. Niewątpliwe jest, że pracodawca musi wycofać wypowiedzenie tylko w jednym przypadku – kiedy kobieta została zwolniona, a była już w ciąży, ale sama jeszcze o tym nie wiedziała. Ojciec może być chroniony nie tylko w trakcie urlopu, ale już w momencie złożenia wniosku o urlop.

Źródło: Nowiny

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów