Oprogramowanie na abonament

Oprogramowanie na abonament Image courtesy of by twobee/FreeDigitalPhotos.net

Jak pogodzić potrzeby dyrektorów IT i Zarządu? Szczególnie obiecującym rozwiązaniem wydaje się tutaj nowy model udostępniania usług IT, coraz chętniej wykorzystywany przez firmy tak polskie jak i zagraniczne.

W czasie, gdy wszystkie firmy szukają oszczędności budżetowych i obniżają koszty operacyjne, menedżerowie szczególnie uważnie przyglądają się wydatkom generowanym przez działy IT. A są one niebanalne. Coraz szybciej starzejący się sprzęt, który trzeba wymieniać już niemal co roku, regularne odświeżanie licencji na popularne programy... i coraz większe rachunki za prąd elektryczny, pobierany przez serwerownie. A informatycy wciąż żądają dodatkowych pieniędzy, przedstawiając propozycje niezbędnych – ich zdaniem – inwestycji, które zwiększą wydajność firmy i zapewnią jej przewagę konkurencyjną na rynku. Jak pogodzić potrzeby dyrektorów IT i Zarządu? Szczególnie obiecującym rozwiązaniem wydaje się tutaj nowy model udostępniania usług IT, coraz chętniej wykorzystywany przez firmy tak polskie jak i zagraniczne.

SaaS a outsourcing

Software-as-a-Service, w skrócie SaaS, to model udostępniania systemów IT w formie abonamentowej usługi. Jednym słowem, dostawca danego oprogramowania udostępnia klientowi wszystkie jego funkcje nie zmuszając go do zakupu licencji. Oprogramowanie jest zainstalowane na sprzęcie dostawcy i udostępniane klientowi poprzez sieć. Na komputerach odbiorcy usługi znajdują się jedynie niezbędne "końcówki", pozwalające na swobodne korzystanie z funkcji. Firma korzysta z oprogramowania w ten sam sposób jak z energii elektrycznej - usługi, za którą można płacić miesięczne rachunki. W momencie dużej ilości zleceń, może zakupić większy "abonament". W okresach spadku aktywności - obniżyć koszty poprzez zmniejszenie wydajności systemu.

"Hm..." - powiedzą niektórzy - "Czy nie mówimy po prostu o outsourcingu? Czy nie jest to kolejna wymyślna nazwa na model biznesowy, z którego od dawna korzystamy?"

Rzeczywiście, czasami model SaaS jest ciężki do odróżnienia od outsourcingu. Jednak oddając w outsourcing dany proces biznesowy klient korzysta zarówno z technologii, jak i zasobów zewnętrznego dostawcy usługi. Dla przykładu, w przypadku outsourcingu centrum kontaktowego outsourcer zapewnia oprogramowanie oraz wykwalifikowany personel do obsługi klienta czy też wykonywania akcji telemarketingowych. Natomiast jeśli centrum kontaktowe korzysta z systemu IT w modelu SaaS, oznacza to, że wszystkie procesy są wykonywane poprzez wewnętrzny personel, a dostawca usługi zapewnia jedynie narzędzia technologiczne. Udostępniając możliwość korzystania z wewnętrznych zasobów oraz technologii dostarczanej przez wyspecjalizowaną firmę, model SaaS jest w wielu przypadkach korzystniejszy od outsourcingu - ze względów bezpieczeństwa czy też wykorzystania wysokich kwalifikacji własnych pracowników.

SaaS ułatwia zarówno wdrożenie oprogramowania, jak i administrację, która szczególnie dla małych firm, nie dysponujących własnym działem IT, jest często uciążliwa. Klient w zależności od potrzeb może oddać większość prac administracyjnych dostawcy usługi lub zachować możliwość zarządzania oprogramowaniem samodzielnie. Wielu dostawców jest udostępnia kilka opcji w tym zakresie, co pozwala każdej firmie wybrać pakiet najlepszy dla siebie.

Wiele osób nieufnie podchodzi do modelu SaaS, ponieważ rozwiązanie jest praktycznie nowe. Dopiero niedawno dynamiczny rozwój technologii wirtualizacji spowodował, że model SaaS stał się opłacalny dla dostawców. W zwirtualizowanym środowisku IT używane systemy i aplikacje mogą współdzielić sprzęt, na którym zostały zainstalowane, co obniża barierę finansową wprowadzenia technologii SaaS. W tym momencie dostawca usługi może udostępniać oprogramowanie wielu użytkownikom bez konieczności dużych inwestycji i model staje się bardzo korzystny finansowo dla użytkownika. Niższe koszty to - oprócz elastyczności i ułatwionego zarządzania - podstawowa zaleta SaaS.

Obecnie praktycznie każde oprogramowanie da się zwirtualizować. Większość dostawców rozwiązań IT, zdając sobie sprawę z korzyści, jakie niesie ta nowa technologia, przystosowuje do niej swoje systemy. Podążając za wymogami rynku dostawcy różnego rodzaju aplikacji - np. systemów CRM dla zarządzania kontaktami z klientem, aplikacji HR czy komunikacyjnych - wirtualizują swoje rozwiązania i udostępniają je klientowi zdalnie, poprzez sieć, co eliminuje konieczność zakupu licencji i inwestycji w infrastrukturę.

Podobne artykuły: