Optymalizacje w branży utilities: rozwiązania bilingowe

Optymalizacje w branży utilities: rozwiązania bilingowe materiały prasowe

Utilities wymaga szczególnie uważnej automatyzacji i optymalizacji kluczowych procesów. Intensywny rozwój technologii, w tym data analytics czy telemetrii, umożliwia lepsze zarządzanie obsługą oraz wielowymiarową analizę wyników.

Sektor utilities obejmuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, wśród których warto wymienić dostawców gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, czy np. dystrybucji ścieków. Cechą szczególną tej branży jest wielotysięczne grono klientów rozliczanych masowo w krótkich odstępach czasu. Z tego względu kluczową potrzebą staje się daleko idąca automatyzacja powtarzalnych procesów, np. fakturowania czy rozliczania płatności.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Hicron Sp. z o.o. Joanna Sieradzka