Ostatnie chwile na złożenie wniosku do ZUS o darowanie długów

Ostatnie chwile na złożenie wniosku do ZUS o darowanie długów fot. Wikimedia

Na złożenie wniosku do ZUS o umorzenie długów pozostało firmom pięć tygodni. Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynie ponad 115 tys. podań od przedsiębiorców.

Abolicja obejmuje długi z lat 1999-2009. Skorzystać z niej mogą nie tylko przedsiębiorcy, ale też spadkobiercy, którzy swój dług odziedziczyli.

Dłużnicy mają szasnę na abolicję jeśli złożą stosowny wniosek do 15 stycznia 2015 (liczy się data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów). Umorzeniu podlegają jedynie składki za prowadzoną działalność gospodarczą. Nie można wnioskować o umorzenie składek płaconych za pracowników.

Więcej na onet.pl

red