Business is business – oszczędź swojej firmie strat, których możesz łatwo uniknąć

Business is business – oszczędź swojej firmie strat, których możesz łatwo uniknąć materiały PR

Własna firma to oprócz ryzyka powodzenia finansowego także obawa o kwestie związane z bezpieczeństwem. Warto zabezpieczyć swój biznes i pomyśleć o zagrożeniach, które mogą naprawdę zablokować jego funkcjonowanie zanim będzie na to za późno.

Ubezpieczyciele idą z duchem czasu i proponują oprócz klasycznej ochrony przed powodzią także zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, którego żaden przedsiębiorca nie chciałby stracić.

Ubezpieczenia dla firm są stosunkowo podobne do tych indywidualnych – standard to ochrona przed wandalizmem, kradzieżą czy pożarem, a także ubezpieczenia OC obejmujące śmierć czy utratę zdrowia. O ile takie zabezpieczenie to podstawa, której nie powinno pomijać żadne przedsiębiorstwo, o tyle o ochronie sprzętu, a co za tym idzie danych, wie wciąż niewielu przedsiębiorców. Do niedawna ubezpieczenie urządzeń elektronicznych takich jak tablet czy laptop przysługiwało tylko klientom indywidualnym, jednak od pewnego czasu także przedsiębiorcy mogą skorzystać z takiej usługi. O przedsiębiorcach w tym zakresie pomyślała m.in. Ergo Hestia, Aviva czy Proama.

Co daje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak na przykład Proama oferują ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Oprócz ochrony urządzeń w siedzibie firmy można zawrzeć umowę ubezpieczeniową, która będzie zabezpieczać także sprzęt przenośny taki jak choćby laptop podczas służbowego wyjazdu. Niektóre towarzystwa ograniczają ochronę sprzętu do terytorium naszego kraju, jednak w zależności od potrzeb można wybrać zakres ubezpieczenia na terenie Polski lub rozszerzyć go o zagranicę. To szczególnie korzystna opcja dla osób podróżujących służbowo nie tylko na terenie kraju. Takie ubezpieczenie chroni przede wszystkim przed kradzieżą połączoną z włamaniem, jednak dobra polisa zapewni także zabezpieczenie przed zwarciem czy przepięciem, przed którym trudno się ustrzec.

Podobne artykuły:

Doświadczony przedsiębiorca wie, że mimo najlepszych chęci szkoda może być także spowodowana przez osoby zatrudnione w firmie. W przypadku wartościowego sprzętu elektronicznego warto rozważyć ubezpieczenie, które chroni urządzenia także przez niewłaściwymi działaniami pracowników w postaci choćby błędu w obsłudze czy nieprawidłowego użytkowania.  Dodatkowo ochroną można objąć także szkody w oprogramowaniu czy nośnikach danych, co ma niebagatelne znaczenie dla firm prowadzących dokumentację i archiwizację w formie elektronicznej. Co jednak gdy utracimy to, co często najcenniejsze, czyli dane? Większość ubezpieczycieli wyłącza odpowiedzialność na taką okoliczność. Jednak niektóre towarzystwa takie jak na przykład Proama zwracają przedsiębiorcy koszty związane z odtworzeniem danych i oprogramowania, które jest niezbędne do przywrócenia stanu pierwotnego i przetwarzania danych w standardowym trybie.

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Decydując się na ubezpieczenie sprzętu, warto dokładnie przeczytać warunki umowy i sprawdzić wykaz urządzeń, które mogą zostać objęte ochroną. Co więcej, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego różni się także wiek urządzeń, które można objąć ochroną. W przypadku niektórych firm to tylko 7 lat, inne są nieco łaskawsze i dopuszczają nawet dziesięcioletnie urządzenia. Dobierając optymalne ubezpieczenie, warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. W przypadku niektórych towarzystw takich jak choćby Compensa możemy zapomnieć o rekompensacie, jeśli szkoda dotyczy urządzeń latających lub pływających (np. dronów), a także części szybko zużywających się. Proama natomiast nie bierze odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu zasilającego urządzenia. PZU z kolei wyłącza odpowiedzialność w przypadku kradzieży, do której dojdzie bez włamania. Jeżeli więc złodziej wyrwie nam torbę z laptopem na ulicy, o odszkodowaniu możemy jedynie pomarzyć.

Decydując się na ubezpieczenie sprzętu warto dopasować rodzaj ochrony do wykonywanej działalności. Można bowiem ubezpieczyć różnorodny sprzęt na wypadek konkretnych sytuacji charakterystycznych dla danej branży. Nie ulega jednak wątpliwości, że bez względu na zakres ubezpieczenia należy dokładnie przeczytać umowę ubezpieczeniową, w której wskazane są okoliczności wyłączające odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczonego.