Outsourcing kadr i płac - czy to się opłaca?

Outsourcing kadr i płac - czy to się opłaca? Image courtesy of by Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

W ostatnich latach coraz więcej firm zlecało prowadzenia spraw kadrowych i płacowych firmie zewnętrznej (tzw. outsourcing). Teraz kryzys jeszcze spotęgował to zjawisko.

I nic dziwnego, bo można się pozbyć wielu obowiązków, zredukować etaty itd. Ale uwaga! Oddanie kadr czy płac na zewnątrz nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie kadr! Sprawdź, jak przeprowadzić outsourcing i czy w ogóle może on Ci się „opłacić”...

Czy to się opłaca?

Załóżmy, że wskazałeś już czynności, które mógłbyś zlecić podmiotowi zewnętrznemu (np. kadry i płace). Przeanalizuj teraz, jakie mogą się z tym wiązać korzyści i zagrożenia.

Zalety outsourcingu:

 1. Umożliwia skoncentrowanie się na właściwej działalności. Uwalnia menedżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych. Eliminuje zadania rutynowe i cykliczne.
 2. Pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia i zmniejszyć koszty związane ze szkoleniami (np. o zmianach w prawie).
 3. Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia procesów personalnych, np. naliczania płac, przejęta zostaje przez doświadczoną firmę zewnętrzną (poczucie większego bezpieczeństwa).
 4. Mniejsze nakłady na utrzymanie bazy technicznej, a jednocześnie dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy outsourcingowej.
 5. Zapewnione jest stałe i aktywne doradztwo dla zarządu (raporty, zestawienia, porady kadrowo-płacowe).
 6. Dostęp do sprawdzonych systemów monitorowania zmian w prawie.
 7. W przypadku administrowania teczkami pracowniczymi oraz wynagrodzeniami zmniejszeniu ulegają koszty jednostkowe, a przy długofalowej współpracy z firmą zewnętrzną można liczyć na rabaty również na inne usługi.

Wady outsourcingu:

 1. Koszty wynagrodzenia dla firmy outsourcingowej.
 2. Utrata kontroli nad ważnym dla firmy obszarem – takim np. jak kadry i płace, które są elementem newralgicznym w każdej firmie.
 3. Wypłynięcie poza firmę istotnych danych (wynagrodzenia, dane osobowe).
 4. Problemy prawne w razie nienależytego wywiązywania się z zadań przez firmę zewnętrzną. Na przykład w razie uchybień spowodowanych przez firmę zewnętrzną to pracodawca ponosi za nie odpowiedzialność (np. wypłaca pracownikowi odszkodowanie, płaci mandat PIP), a jedynie może później dochodzić odszkodowania od firmy outsourcingowej w drodze powództwa cywilnego.
 5. Utrata części własnego personelu kadrowo-płacowego, który później trudno „odtworzyć”.

Podobne artykuły:

Michałek Wojciech Doradztwo HR Szkolenia