Outsourcing ułatwia życie

Outsourcing ułatwia życie Krzysztof Szkurlatowski (stock.xchang)

Firmy, aby nie zatrudniać pracownika na etat, stosują outsourcing. Jest to korzystne rozwiązanie.

Współczesny rynek to permanentna walka o przetrwanie. Jakże na czasie jest dziś sformułowanie o tym, że "konkurencja nie śpi". Być może to trywialne sformułowanie, ale czy wszyscy przedsiębiorcy o tym pamiętają? Obserwując rynek z pozycji tylko i wyłączenie konsumenta dojść można do wniosku, że tak; że firmy konkurują między sobą bardzo silnie.

Widać to po liczbie reklam, które "wciskają się" do naszych domów w każdy możliwy sposób. Jesteśmy nimi bombardowani nie tylko przez telewizję, radio, prasę czy Internet. Mniej lub bardziej udane formy możemy znaleźć także w skrzynce na listy (często dołączone do korespondencji w tej samej kopercie) lub po prostu rozrzucone po korytarzu. Nie wspominam już nawet o tym, co dzieje się na zewnątrz: na przystankach, słupach, billboardach. Bardzo silną rywalizację zauważyć można także w sklepach. Ostatnio podczas zakupów w jednym z hipermarketów chciałem nabyć zgrzewkę Coca-Coli. Jakież było moje zdziwienie, gdy na półkach znalazłem tylko Pepsi. Nie wnikam w przyczynę, ale jako konsument, który bardzo nie lubi być ograniczany w możliwości dokonywania wyboru (na dodatek nielojalny), zakupu nie dokonałem. Następnym razem odwiedzę inny hipermarket. Przegrała nie tylko Pepsi, ale i cała sieć.Wydawać by się mogło, wygrana, przyniosła porażkę. Czasy Forda T, który był dostępny we wszystkich kolorach, pod warunkiem, że był to czarny, odeszły w przeszłość. I zapewne nie jestem odosobnionym przypadkiem w takim myśleniu. Ale nie takiej formy konkurowania będzie dotyczył ten tekst. Okazuje się bowiem, że do bycia konkurencyjnym przyczynia się nie tylko sprzedaż i marketing, ale także (a może przede wszystkim) skupianie się na działaniach związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Na czym polega outsourcing?


Ideą outsourcingu (ang. zbitek wyrazowy utworzony od: outside resources using), bo o nim mowa, jest zlecanie na zewnątrz wszystkiego tego, czego przedsiębiorstwo nie potrafi lub, lepiej, nie musi wykonywać samodzielnie. Na zachodzie, gdzie idea wykorzystywania zasobów zewnętrznych rozpowszechniona jest na skalę masową, wykorzystuje się ją od lat. Nasi rodzimi przedsiębiorcy w większości przypadków zachowują się tak, jakby nie wierzyli, że to prawda; że w ten sposób można obniżać koszty, a jednocześnie być bardziej efektywnym, elastycznym i w efekcie konkurencyjnym. Wolą mieć nad wszystkim bezpośrednią kontrolę - zrobić wszystko własnymi siłami, a nie być uzależnionym w jakikolwiek sposób od innych.Ale ta sytuacja powoli się zmienia. W tych zmianach przodują oczywiście krajowe oddziały międzynarodowych koncernów, dla których kontakt z outsourcingiem nie jest niczym nowym. Dobrym przykładem jest McDonald's, dla którego całą obsługę logistyczną wykonuje międzynarodowa firma Logpol (pod taką nazwą występuje tylko w Polsce). Zarządzający tą siecią restauracji masowych uznali bowiem już dawno, że nie jest dobrym rozwiązaniem utrzymywanie własnych magazynów oraz transportu. I rzeczywiście McDonald's nie posiada ani jednego magazynu, a wszystkie samochody dostawcze z jego logo, jakie możemy oglądać na ulicach, nie są jego własnością. Taki układ jest korzystny dla obu stron do tego stopnia, że jedynym klientem firmy Logpol jest właśnie McDonald's!Oczywiście nie jest to odosobniony przykład, bowiem firm logistycznych jest w Polsce wiele. Prym wiodą wielkie firmy zachodnie, ale jest też sporo rodzimych. Największe z nich przedstawia poniższa tabela. Jak z niej wynika rodzaje usług, jakie oferują poszczególne firmy znacznie odbiegają od tradycyjnego pojmowania logistyki, która kojarzy się wyłącznie z transportem i magazynowaniem. Wyraźnie więc widać, w jakim kierunku to podąża. Można z tego wnioskować, że znaczenie tego typu firm będzie się zwiększać.
Oczywiście usługi logistyczne, to tylko jedna z wielu, praktycznie nieograniczonych możliwości, jakie daje outsourcing. Weźmy np. firmę Xerox. Już w rozszerzeniu jej nazwy odnajdujemy "The document company". Wiadomo więc, że jeśli chodzi o kompleksowe zarządzanie dokumentami (chociażby archiwizowanie), powierzyć tę kwestię można właśnie Xeroxowi.Jedna z norweskich firm - Stabburet (obecnie Kotlin Sp. z o.o.) swojego czasu do produkcji rozprowadzanej w całej Polsce pizzy, wykorzystywała część linii produkcyjnych wraz z pracownikami, jednego z dużych zakładów przetwórczych. Tak samo działa Coca-Cola, która korzysta przy produkcji 2-litrowych soków Cappy z linii zakładów przetwórczych w Łowiczu. Niektórzy z największych producentów samochodów już dziś zastanawiają się, czy w przyszłości nie zająć się tylko i wyłącznie zarządzaniem marką, natomiast wszystkie pozostałe czynności zlecić na zewnątrz.Obecnie do najpopoularniej wykorzystywanych usług outsourcingowych oprócz wyżej wymienionych, zalicza się:

    • usługi księgowe,
    • zewnętrzny pion personalny (głównie listy płac i obsługa kadrowa),
    • sprzątanie i pielęgnacja terenów zieleni,
    • obsługa informatyczna firm,
    • usługi ochrony osób i mienia.Dość szybcy i rodzimi przedsiębiorcy będą musieli zmienić styl działania, aby sprostać wymaganiom nieustannie zmieniającego się rynku. Obecnie wielu z nich ogranicza się tylko i wyłącznie do outsourcingu zasobów ludzkich, co również jest dobrym pomysłem, niemniej jednak eliminującym w zasadzie tylko obciążenia z tytułu ZUS.Przyszłość - jak pokazują międzynarodowe doświadczenia - należy więc do wykorzystywania zasobów zewnętrznych. Gdzie leży granica, przekonamy się być może już niedługo.

Podobne artykuły:

ZB CORP