PKB nie zwalnia. Jak my to robimy?

PKB nie zwalnia. Jak my to robimy? Pixabay.com

PKB wzrósł w III kwartale 2015 r. o 3,4 proc. – podał GUS. Skorygował też wzrost PKB w I kwartale br. z 3,6 proc. do 3,7 proc.

Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale br. wydawał się być nieco słabszy niż w dwóch pierwszych kwartałach 2015 r. Nieco słabiej rosła bowiem produkcja sprzedana przemysłu, budownictwo było ciągle w długo już trwającej zadyszce, sprzedaż detaliczna rosła wolniej niż w pierwszych sześciu miesiącach br. W podobnym tempie jak w pierwszej połowie roku rosło zatrudnienie, ale wzrost wynagrodzeń nieco spowolnił.

Tymczasem szybki szacunek PKB przedstawiony przez GUS pokazuje, że polska gospodarka wzrosła w III kwartale w stopniu szybszym niż w II kwartale br. Nie mamy jeszcze informacji o strukturze tego wzrostu, ale wszystko wskazuje na to, że głównym czynnikiem wzrostu było spożycie indywidualne. Ale musiały także rosnąć inwestycje, i to w tempie nie mniejszym niż 6 proc. Przedsiębiorstwa zatem ciągle inwestowały, ale zapewne w większym stopniu modernizując swój majątek niż rozszerzając go. To akurat byłaby bardzo dobra informacja, bo potrzeba nam poprawy wydajności pracy, a jednym ze źródeł tej poprawy jest lepszy technicznie i technologicznie aparat wytwórczy.

Eksport ma się dobrze

Eksport netto zapewne nie wpłynął negatywnie na dynamikę PKB, co wskazywałoby na trwałą zdolność naszych przedsiębiorstw do konkurowania na europejskim rynku. Nie bez znaczenia jest tu sytuacja w niemieckiej gospodarce, która wzrosła w III kwartale br. o 1,8 proc. (najsilniej od początku 2014 r.). Jednocześnie silnie rósł w Niemczech import, którego częścią są produkty i usługi z Polski.

Niepewna przyszłość

Ważne, czy ruszyły wreszcie zapasy, bo od IV kwartału 2014 r. cały czas malały, co przekładało się na obniżanie dynamiki PKB. Pokazywało to, że przedsiębiorstwa są ostrożne w decyzjach wpływających na ich płynność finansową, a zatem ciągle nie są pewne przyszłości.

Przed nami expose nowego szefa rządu

Pamiętajmy też, że wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. polska gospodarka uzyskała w ciągle bardzo niestabilnym otoczeniu zewnętrznym – słabszej gospodarce chińskiej, słabnących Indiach i Brazylii, o Rosji i jej embargach na polskie produkty nie wspominając. Te ryzyka ciągle pozostają. Przed nami expose premier Beaty Szydło i wskazanie kierunków aktywności rządu w obszarach społecznych i gospodarczych. Pytanie, czy z expose będą wynikać wewnętrzne ryzyka, w tym przede wszystkim zagrożenia dla stabilności finansów publicznych, czy też gospodarka i przedsiębiorstwa mogą liczyć na dobre warunki do rozwoju.

Konfederacja Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek