Szwajcarskie NIE dla płacy minimalnej

Szwajcarskie NIE dla płacy minimalnej sxc.hu

Jak wynika ze wstępnych wyników referendum Szwajcarzy nie zgodzili się na ustalenie płacy minimalnej na poziomie 22 franków za godzinę, czyli do kwoty ponad 75,50 zł (niemal 18 EUR - 12 tys. zł miesięcznie).

Do tej pory najniższe wynagrodzenie nie było w Szwajcarii regulowane ustawowo, w większości branż ustalane jednak było przez zbiorowe porozumienia regulujące warunki pracy. Układy zbiorowe zawierały z pracodawcami (lub z organizacjami zrzeszającymi pracodawców) organizacje związkowe. 

Stawki minimalne obowiązujące w poszczególnych branżach wynegocjowane były na dość wysokich poziomach – wynosiły od 17,60 CHF za godzinę dla sprzątaczki w Szwajcarii niemieckojęzycznej, do niemal 25 CHF dla pracowników niewykwalifikowanych w budownictwie lądowym – podaje ambasada polska w Bernie.

Stawka 22 CHF za godzinę pracy, czyli 4 000 CHF miesięcznie dla zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, to 60% szwajcarskiego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Szwajcaria płaca minimalna sedlak&sedlak

Dla Polaków wynik niedzielnego referendum może być szczególnie istotny ze względu na niedawne otwarcie szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli naszego kraju.

W 2012 roku stopa bezrobocia w Szwajcarii wyniosła niecałe 4,5%, co daje jej jeden z najlepszych wyników w Europie. Warto również zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik ten jest stabilny i w zasadzie się nie zmienia. Nie można tego powiedzieć o Polsce, gdzie widoczne są znaczne wahania stopy bezrobocia, co świadczy o niestabilnej sytuacji na rynku pracy.

Stopa bezrobocia w Szwajcarii i Polsce w latach 2004-2012 (w %)

Szwajcaria stopa bezrobocia sedlak&sedlak

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych zgromadzonych przez MOP (ILO),

KILM Table of Content, www.kilm.ilo.org [dd. 8.05.2014]

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Sedlak & Sedlak Artur Szeremeta