Po co menedżerowi empatia?

Po co menedżerowi empatia? http://www.sxc.hu

Skuteczny menedżer jest charyzmatyczny, pewny siebie i proaktywny. A czy jest empatyczny?

Aby awansować na stanowisko kierownicze, powinniśmy mieć kompetencje tzw. twarde – być świetnym fachowcem w swojej branży, znać bardzo dobrze produkty i usługi swojej firmy, analizować konkurencję. Aby się utrzymać na takim stanowisku, powinniśmy również rozwijać kompetencje miękkie. Wtedy będziemy sprawniej motywować zespół pracowników, doskonale nim zarządzać i tworzyć warunki dalszego rozwoju.

Do tego potrzebna jest dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna, a jednym z jej składników jest empatia. Czym ona jest? Najprościej mówiąc to umiejętność zrozumienia doświadczeń drugiej osoby, jej stanów emocjonalnych i adekwatnego reagowania na nie.

Do czego menedżerowi potrzebna jest empatia?

Menedżer zarządza zespołem i aby był w tym skuteczny, musi umieć efektywnie komunikować się z podwładnymi i budować z nimi relacje.

Poprzez rozmowę i obserwowanie podwładnych, menedżer - dzięki empatii - wie, co konkretnie motywuje danego pracownika, co leży u źródeł jego postaw i decyzji. Na podstawie takiej wiedzy potrafi skutecznie dopasować różne techniki motywacyjne do osobowości podwładnego. Wie np., jakie pozafinansowe czynniki zmotywują go do pracy.

Empatia pomaga kierownikowi w ustaleniu mocnych i słabych stron swoich pracowników, dzięki czemu skuteczniej może nimi zarządzać i kierować – wspierać ich w rozwijaniu cech sprzyjających efektywności i wydajności pracy.

Ważne jest, aby na podstawie wiedzy o kompetencjach podwładnych szef umiał ustalić ścieżkę rozwoju i zaplanować odpowiednie szkolenia. Aby umiał zauważyć, czy dane stanowisko pasuje do osobowości i potencjału pracownika, a jeśli nie, to potrafił odpowiednio szybko na to zareagować, np. powierzając podwładnemu inne zadania.

Empatia jest również potrzebna menadżerowi do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów zarówno wśród jego pracowników jak i między działami.

Osoby, którymi zarządza empatyczny szef mają poczucie, że są naprawdę słuchane, że ich problemy związane z pracą obchodzą go, że mogą się zwrócić do niego w różnych sprawach. Dzięki temu rośnie ich motywacja do pracy i lojalność wobec firmy.

Podobne artykuły:

Olimpia Wolf