Podstawy skutecznego zarządzania zespołem

Podstawy skutecznego zarządzania zespołem Image courtesy of by jscreationzsFreeDigitalPhotos.net

Podstawową umiejętnością, jaką powinien posiadać każdy przełożony jest właściwa komunikacja z pracownikami.

Za każdą firmą stoją ludzie, którzy wspólnie pracują na jej pozycję na rynku. Odpowiednia motywacja pracowników, płacowa i pozapłacowa, a także umiejętność zarządzania zespołem mogą sprawić, że osiągnięcie sukcesu stanie się bardziej realne, a droga do niego - zdecydowanie mniej wyboista.

Podobne artykuły:

Mimo że od przełożonego najczęściej oczekuje się atrakcyjnego wynagrodzenia, nie jest to jedyne kryterium określające dobrego pracodawcę. Obok czynników czysto finansowych, liczy się także atmosfera w miejscu pracy, kompetencje managerów, wzajemny szacunek, a także - a może przede wszystkim - poczucie sensu wykonywanych zadań. Nawet jeżeli pracodawcy brakuje wiedzy pozwalającej na umiejętne zarządzanie zespołem i czasem pracowników, nie powinien się zniechęcać. Odpowiednio przygotowane szkolenia tradycyjne, lub "szybkie" kursy online w systemie e-learningu powinny pomóc w pozyskaniu odpowiedniej wiedzy i informacji.

Po pierwsze - komunikacja

Podstawową umiejętnością, jaką powinien posiadać każdy przełożony jest właściwa komunikacja z pracownikami. W końcu to, czy dane zadanie zakończy się powodzeniem, zależy przede wszystkim od ludzi, którzy podejmą się lub zostaną oddelegowani do jego wykonania. Dlatego już od pierwszych dni warto budować szacunek i zaufanie, zwracając uwagę na jakość współpracy całego zespołu.

- Minimalizacja stresu przy jednoczesnym zachowaniu zasad konstruktywnej krytyki zawsze przynosi doskonałe efekty. Pamiętajmy też, że bez odpowiednio zaplanowanej komunikacji wewnętrznej, trudno o prowadzenie skutecznej komunikacji z otoczeniem - klientami czy partnerami biznesowymi - mówi Włodzimierz Rosiński, trener z serwisu edukacyjnego DlaKariery.pl.

Po drugie - motywacja

Cechą wyróżniającą dobrego pracodawcę jest także umiejętność motywowania podwładnych. W końcu wiadomo, że wraz ze wzrostem zadowolenia pracowników, rośnie efektywność ich pracy. Pamiętajmy jednak, że wybór techniki powinien zostać indywidualnie dostosowany do konkretnej firmy, ponieważ jej skuteczność zależy nie tylko od rodzaju wykonywanej czynności czy potrzeb pracowników, ale także od celów, jakie chce się osiągnąć.

Na początek należy zadbać o odpowiednie warunki pracy. Mowa tu o rzeczach, które powinny obowiązywać w każdej firmie, jak: - zapewnienie narzędzi do pracy, spełnienie zasad BHP, zadbanie o prawidłowe relacje społeczne i pozytywną atmosferę czy gwarancja stabilnej pensji. Szczególnie ostatni punkt jest istotny - bowiem nic tak nie obniża motywacji pracowników niż niepewność otrzymania wypłaty za swoją pracę.

NetAkademia.pl