Polacy raczej w pesymistycznych nastrojach

Polacy raczej w pesymistycznych nastrojach Rido - Fotolia

Pomimo zapowiedzi poprawy sytuacji gospodarczej, pracujący Polacy nie odczuwają rosnącego optymizmu.

Według najnowszych wyników sondażu Instytutu Badawczego Randstad, poziom obaw pracowników utrzymuje się na najwyższym zanotowanym poziomie na przestrzeni minionych trzech lat. W warunkach wysokiego poczucia ryzyka utraty pracy, jesteśmy najbardziej otwartym na zmianę pracodawcy narodem Europy. Tymczasem oczekiwania firm od kandydatów do pracy wzrosły i spodziewany jest ich dalszy wzrost w przyszłości. Co trzeci badany nie wierzy, że im sprosta.

Przedwakacyjny entuzjazm pracowników minął

Jak pokazują wyniki najnowszej edycji sondażu Monitor Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad, aż 36% polskich respondentów odczuwa duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy w nadchodzącym półroczu. Wynik ten plasuje Polskę kilka punktów powyżej średniej europejskiej (31%) i jest najwyższym wskazaniem obaw w tym obszarze w ponad trzyletniej historii badania.   

Odczuwanie obawy utraty pracy jest silnie związane z wiekiem respondentów. Grupą najbardziej odczuwającą zagrożenie dla trwającego zatrudnienia w nadchodzącym półroczu byli młodsi uczestnicy badania – 48% osób w wieku od 25 do 34 lat oraz 47% osób w wieku od 18 do 24 lat. Zarazem najmniejsze ryzyko tego obszaru odczuwają osoby w wieku 35-44 lat – wynik w tej grupie był dwukrotnie niższy (łącznie 24%).

Podobne artykuły:


- W przedwakacyjnej edycji naszego badania widzieliśmy pewne przebłyski entuzjazmu w gronie badanych Polaków, jednak to pozytywne nastawienie nie utrwaliło się – podkreśla Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad. - Wynika to z faktu, że pomimo komunikatów o poprawie trendu dla naszego kraju, płynących zarówno ze strony ekspertów ekonomicznych jak i przedsiębiorców, rezultaty spodziewanego wzrostu nie są odczuwane przez pracowników. Nie odczujemy ich optymizmu, dopóki zapowiedzi wzrostu nie przerodzą się w faktyczny wzrost produkcji, czy sprzedaży usług ich zakładu pracy i ich własnej sytuacji. Dlatego też w tym okresie warto zwrócić dodatkową uwagę na komunikację z pracownikami i przekazywanie dobrych wieści – mają one istotny wpływ na poprawę entuzjazmu i ograniczenie obaw pracowników.      

- Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, jaki obserwujemy od marca 2013 roku, ma charakter czysto sezonowy i za chwilę się skończy, toteż na sytuację osób zatrudnionych – a takie przecież są ankietowane w badaniu Randstad – nie miał żadnego wpływu – ocenia Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. - Wspomniane badanie pokazuje, że z punktu widzenia pracowników generalna sytuacja na rynku pracy się nie poprawia i mimo wymuszonej raczej czynnikami zewnętrznymi niż wewnętrznymi aspiracjami mobilności patrzą w przyszłość nie oczekując zbyt wielu dobrych wiadomości.

Gotowość do zmiany pracy najwyższa w Europie

Utrzymujący się w gronie pracowników duży poziom obaw o stabilność zatrudnienia znajduje przełożenie w bardzo wysokim poziomie otwartości na zmianę pracy. W ciągu ostatniego kwartału gotowość Polaków do zmiany pracy wyraźnie wzrosła - indeks mobilności dla naszego kraju wyniósł 111 punktów, podwyższając się o 4 punkty wobec poprzedniego badania (107 w V/13). Jest to obecnie najwyższa wartość tego indeksu w krajach europejskich, dla których średnia wynosi 99 punktów (najniższą wartość ma Holandia: 87 punktów).  

Dynamika rotacji na rynku pracy również pozostaje na wysokim poziomie. W okresie ostatniego półrocza niemal co czwarty respondent badania zmienił pracę (23%), co - wziąwszy pod uwagę, że średnia dla badanych krajów Europy wyniosła 17% - stawia Polaków w gronie najczęściej zmieniających pracę narodów Europy.

- Dla większości badanych w naszym kraju zmiana pracy wynika z poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia lub niezadowolenia z aktualnego pracodawcy - komentuje Kajetan Słonina. - Jednak alarmującym faktem jest, że dla blisko co trzeciego respondenta zmiana ta była koniecznością związaną ze zmianami strukturalnymi w poprzedniej firmie. Aspekt ten dodatkowo wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa pracowników.

- Indeks mobilności rynku pracy w Polsce wzrósł do poziomu najwyższego w Unii Europejskiej – dodaje Jeremi Mordasewicz, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan. - To dobrze, bo otwartość na zmianę pracy zwiększa efektywność rynku pracy, co jest szczególnie istotne w państwie o skromnych zasobach kapitału i znacznych zasobach pracy. Żałuję, że powodem zmiany pracy coraz częściej jest niezadowolenie z aktualnego pracodawcy, a coraz rzadziej osobiste ambicje.

Nowoczesna Firma S.A. Olimpia Wolf