Polacy w pracy biurowej, część II

Polacy w pracy biurowej, część II Tamer Tatlici (stock.xchang)

Jedynie 1 proc. stanowisk pracy w polskich biurach jest ergonomicznych, a ponad połowa nie spełnia wymogów. W efekcie, prawie 90 proc. pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa bądź oczu. Takie wyniki przynosi kolejna edycja badań Ergotest.pl

Drugą część raportu przedstawiamy w poniższym artykule.

Otoczenie stanowiska pracy

W przypadku otoczenia stanowiska komputerowego tylko co piąte w pełni spełnia wymogi ergonomii. Ta grupa badanych (22%, 4094) ma swoje miejsca pracy w osobnym pomieszczeniu lub są one wydzielone. W przypadku prawie połowy respondentów (46%, 8626) stanowiska komputerowe znajdują się w wydzielonym miejscu w odległości co najmniej 80 cm od innych. W najgorszej sytuacji znajduje się co trzeci badany (32%, 5917).
Jego stanowiska nie są w żaden sposób wydzielone, a odległość od innych stanowisk wynosi mniej niż 80 cm.


(kliknij obrazek aby go powiększyć)


Zależności pomiędzy otoczeniem stanowiska komputerowego a miejscem pracy respondenta pokazuje poniższa tabela.


(kliknij obrazek aby go powiększyć)


Wyniki pokazują, że w najgorszej sytuacji znajdują się pracownicy samorządowi - 44% badanych stwierdziło, że ich stanowiska nie są wydzielone. W podobnej sytuacji jest 43% pracowników instytucji państwowych oraz polskich państwowych firm. Najlepiej zorganizowane otoczenie stanowiska komputerowego mają osoby samozatrudniające się (56%).

Podobne artykuły:

Pomimo tego większość (od 42 do 51%) stanowisk we wszystkich miejscach zatrudniania jest wydzielonych, a odległość od innych stanowisk wynosi 80 cm. Wyjątek stanowią osoby samozatrudniające się, ale jest to spowodowane ich lepszą sytuacją - więcej stanowisk w wydzielonym pomieszczeniu.


Wolna przestrzeń


Blisko 80% (78%, 14493) badanych stwierdziło, że na ich biurku mieszczą się wszystkie niezbędne sprzęty i pozostaje jeszcze miejsce na rozłożenie dokumentów.

Tylko 22% (4145) przyznało, że ich stanowisko jest za małe, aby po rozłożeniu wszystkich niezbędnych sprzętów i dokumentów pozostało wystarczająco miejsca do pracy.


(kliknij obrazek aby go powiększyć)


Zależność pomiędzy organizacją przestrzeni stanowiska komputerowego a płcią respondenta pokazuje tabela.


(kliknij obrazek aby go powiększyć)


Większość respondentów (83%, 15509) przyznaje, że pod ich biurkiem nie znajdują się żadne przedmioty ograniczające swobodę poruszania nóg. Jedynie 17% (3129) stwierdziło, że pod biurkiem nie ma wystarczającej ilości miejsca na nogi.

Poniższa tabela pokazuje związek pomiędzy rodzajem pracodawcy a ilością wolnej przestrzeni pod biurkiem.


(kliknij obrazek aby go powiększyć)


Jak wskazują wypowiedzi respondentów, aż 72% (13397) podczas wpisywania danych ma źle umieszczone dokumenty (znajdują się na blacie biurka). Wymusza to na jednostkach dodatkowe ruchy głowy i obciążenie mięśni szyjnych i karku. Tylko 15% (2818) respondentów wpisywane do komputera dokumenty ma umieszczone na linii wzroku. Niewiele mniej (13%, 2422) używa specjalistycznej podstawki umieszczonej na linii wzroku.


(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Podobne artykuły:

Fleishman-Hillard Polska

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki