Polacy nie lubią płacić podatków i nie płacą. 38 mld zł zaległości

Polacy nie lubią płacić podatków i nie płacą. 38 mld zł zaległości stokkete - Fotolia

Jak podał „Puls Biznesu”, dług podatników wobec fiskusa się zwiększa. Na koniec 2013 r. zaległości z tytułu VAT, PIT i CIT wyniosły aż 29 mld zł. W ubiegłym roku było to już więcej o 9 mld zł. Kwota ta urosła do ponad 38 mld zł.

Warto przypomnieć, że ta kwota jest większa niż deficyt budżetu państwa, który wyniósł niecałe 30 mld zł. Według ekspertów całkowity dług podatników wobec państwa jest jeszcze wyższy. Szacuje się, że obecnie, nie licząc odsetek, wynosi on 45 mld zł. Jest to większa kwota niż na początku prognozowano.

Ministerstwo Finansów przyznało, że nie spodziewa się, aby w bieżącym roku nastąpiła jakaś poprawa. Według szacunków należności mają wynieść prawie 50 mld zł. Co ciekawe, jak podaje PAP, gdyby udało się te pieniądze odzyskać, deficyt budżetowy zmieniłby się w nadwyżkę.

Pomysłem na wlakę z nieuczciwymi podatnikami miało być utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników. Wciąż jednak jest to projekt tylko na papierze, ponieważ rząd już dwukrotnie nie zaakceptował projektu MF.


red.