Polacy wśród najbardziej przedsiębiorczych narodów Europy

Polacy wśród najbardziej przedsiębiorczych narodów Europy Photo credit: Victor1558 / Foter

Według danych Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z bardziej przedsiębiorczych państw UE. Dobrze wypadamy zarówno pod względem przyrostu małych firm w kraju, jak ich całkowitej liczby.

W rankingu lepsze pozycje zajmują tylko: Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy.

Jak szacuje KE, w ubiegłym roku funkcjonowało w Polsce 1,54 mln firm z sektora MSP. Mowa tu o małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób.

Uplasowaliśmy się dzięki temu na piątej pozycji wśród krajów unijnych. Liderem w tym zestawieniu były Włochy, które mogły w 2013 roku pochwalić się dwukrotnie większą liczbą firm odpowiadających w/w kryteriom. Powyżej 1 mln przedsiębiorstw zatrudniających maksymalnie 9 osób miały wówczas jeszcze tylko Wielka Brytania, Hiszpania i Francja. Średnia dla 29 państw Unii Europejskiej ujętych w zestawieniu przygotowanym przez KE wyniosła 693 tys. Co ciekawe, w gronie państw o najmniejszej liczbie firm MSP (mniej niż 100 tys.) znalazły się europejskiej raje podatkowe - Cypr i Luksemburg. Mniej niż 100 tys. firm zatrudniających nie więcej niż 9 osób miały też Łotwa, Estonia i Malta.

Tax Care Tax Care S.A.

Według Komisji Europejskiej , w tym roku przybyło w Polsce 63,3 tys. firm odpowiadających w/w kryteriom. Biorąc zatem pod uwagę dane za 2014 rok, zajmujemy jeszcze lepszą, bo czwartą pozycję w rankingu – po Włochach, Francuzach i Niemcach.

Komisja Europejska zestawiała także dane dotyczące liczby firm w danym kraju z danymi demograficznymi. Tu – niestety – sytuacja Polski przedstawia się nieco gorzej, bo znajdujemy się mniej więcej w połowie stawki – na czternastym miejscu. Na tysiąc mieszkańców naszego kraju przypada zaledwie czterdzieści firm, które zatrudniają do 9 osób. Średnia dla całej UE to 44 firmy na 1000 mieszkańców.

Liderem tabeli są Czechy (87 firm / 1000 mieszkańców). Niezły wynik osiągają w tym zakresie także Portugalia, Słowacja i Szwecja. Najmniejsze nasycenie tzw. drobnym biznesem odnotowuje się w Wielkiej Brytanii oraz na terenie Niemiec, a przede wszystkim w Grecji, gdzie na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 12 firm! 

Co ciekawe, wśród krajów o najmniejszym nasyceniu drobnym biznesem znalazły się Niemcy i Wielka Brytania, znajdujące się w czołówce tabeli prezentującej całkowitą liczbę firm. Zdecydowanie najmniej małych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców ma Grecja (tylko 12). 

Więcej małego biznesu w Polsce 

Dane dotyczące małych polskich firm zaprezentowane przez KE nie pokrywają się z liczbami udostępnianymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce.

Mimo ogólnie znanych trudności w precyzyjnym szacowaniu liczby MSP nawet przez GUS należy przyjąć, że drobnego biznesu jest w naszym kraju więcej niż podaje Komisja Europejska.Najbliższy zestawieniu udostępnionemu przez KE wydaje się raport „Działalność gospodarcza firm o liczbie pracujących do 9 osób w 2012 roku”, publikowany przez GUS (za 2013 r. nie ma jeszcze niestety opracowanych statystyk). Wg tegoż właśnie raportu w 2012 r. działało w Polsce 1,78 mln tak zdefiniowanych małych firm. Jest to estymacja dokonana na podstawie formularza SP-3 wysyłanego przez GUS do wybranej grupy przedsiębiorców. 

Nowsze i nieco inne dane można znaleźć w innym źródle publikowanym także przez GUS. To liczba podmiotów ujętych w rejestrze REGON. Zgodnie z tymi danymi, na ostatni dzień lutego br. jednoosobową działalność gospodarczą prowadziło w Polsce 2,96 mln osób.

Trzeba pamiętać jednak, że podana liczba obejmuje zarówno firmy rzeczywiście funkcjonujące i zatrudniające pracowników, jak i działalności dosłownie jednoosobowe, przedsięwzięcia o charakterze rodzinnego biznesu oraz zawieszone działalności gospodarcze. 

Katarzyna Siwek

Tax Care S.A.