Polscy przedsiębiorcy pełni optymizmu

Polscy przedsiębiorcy pełni optymizmu Andres Rodriguez - Fotolia

Pomimo tego, że w pierwszym półroczu 2014 roku ponad 30% polskich przedsiębiorców deklarowało, że ogólna kondycja ich firm pogorszyła się, to nastroje przed tym co wydarzy się w drugiej połowie roku są nad wyraz optymistyczne.

To podstawowe wnioski z ogólnopolskiego badania nastrojów wśród przedsiębiorców przeprowadzonego przez Instytut Badań i Analiz oraz serwis Firmy.net.

Największy optymizm panuje wśród firm eksportujących swoje produkty na rynki zagraniczne Aż 28,3% badanych przewiduje wzrost poziomu sprzedaży swoich produktów lub usług. Ponad 34% ankietowanych firm przewiduje poprawę ogólnej sytuacji w drugiej połowie roku.

Jeśli chodzi o kwestie cen to możemy być raczej spokojni, jedynie 18,3% respondentów odpowiedziało, że nie wyklucza podniesienia cen w II połowie roku. Większość spodziewa się raczej stagnacji lub nawet spadku cen.

Optymizm bazuje zatem na prognozach zwiększenia sprzedaży. Aż 28,3% badanych firm spodziewa się umocnienia swojej pozycji rynkowej, a 27,6% liczy na poprawę własnej sytuacji finansowej.

Co ciekawe optymizm dotyczący sytuacji ogólnej nie przekłada się na gwałtowne ruchy na rynku pracy. Co prawda redukcję zatrudnienia przewiduje jedynie 11,1% respondentów, ale poziom tych, którzy zamierzają zatrudnienie zwiększać też nie jest wysoki i wynosi zaledwie 9,7%. Największą barierą są cały czas zbyt wysokie koszty pracownicze. Zdecydowana większość badanych uznaje obecny poziom zatrudnienia za optymalny.

Trudno natomiast powiedzieć na ile wpływ na zakładany wzrost będą mieć fundusze unijne. Na chwilę obecną aż 55,9 % przedsiębiorców nie ma zdania na temat tego czy w nowym okresie kontraktacyjnym będą starali się o jakąkolwiek pomoc unijną. Przedsiębiorcy w badaniu wymieniali różne problemy, jakie skutecznie zmniejszają zainteresowanie tą formą wsparcia, ale generalnie większość z nich pierwsze 10 lat naszego członkowstwa w Unii ocenia bardzo pozytywnie.

Cały raport można pobrać tutaj.

NNV Sp. z o.o. Marek Dornowski