Pomorskie Inteligentne Specjalizacje - nie taki diabeł straszny…

Pomorskie Inteligentne Specjalizacje - nie taki diabeł straszny… tapeciarnia.pl

Osiemnaście miesięcy temu władze Pomorza powołały specjalną komisję konkursową, której zadaniem było wyłonienie w jakich obszarach innowacyjności może specjalizować się woj. pomorskie. W kwietniu br. w Gdańsku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu.

Ostatecznie komisja wybrała cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, którymi są:

  1. Technologie Off-shore i portowo logistyczne.
  2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconych informacyjnie.
  3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw.
  4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych  starzeniu się.

Poniżej krótko przybliżymy poszczególne znaczenia inteligentnych specjalizacji oraz wskażemy ich przykłady.

Technologie Off-shore

Technologia ta ma na celu głównie bezpieczne dla środowiska eksploracje zasobów morza, specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim, urządzenia i systemy podwodne, technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich. Przykładem tej technologii są między innymi, specjalistyczne urządzenia do wytwarzania fal stymulujących warunki oceaniczne, czy układ biernych urządzeń wygłuszających fale odbite. Beneficjentami środków będą mogły być zatem firmy planujące inwestycje w tym właśnie zakresie.

Technologia interaktywna w środowisku nasyconym informacyjnie

Celem tej technologii jest efektywność i bezpieczeństwo różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach jak: multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, internet rzeczy, przesyłanie danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe. Za przykład tej technologii możemy podać  innowacyjne metody analiz stanu środowiska, inteligentne systemy bezpieczeństwa, komunikację z niepełnosprawnymi, czy nawet rozpoznawanie emocji, czy gestów za pomocą urządzeń elektronicznych.

Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw

Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw (m.in.: będą sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki: odnawialnym źródłom energii, generacji rozproszonej i energetyce prosumenckiej, smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii. Przykłady takie jak:  magazynowanie energii, pojazdy o napędzie alternatywnym, energetyczne wykorzystanie odpadów, to jedynie namiastka tego co oferuje nam ta technologa. Beneficjentem będzie mogła być np. firma która planuje modernizację ogrzewania w hali produkcyjnej poprzez wymianę kotłowni na biomasę.

Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych  starzeniu się

Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się m.in.: będą sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki kompleksowym i zindywidualizowanym rozwiązaniom w profilaktyce, diagnostyce i terapii, systemom opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym. Przykładem technologii medycznej są na przykład materiały kościo-zastępcze, bio protezy, teleopieka, czy nowe leki. O środki może się ubiegać zatem przedsiębiorca planujący zakup maszyn czy urządzeń do produkcji protez lub świadczący usługi informatyczne w zakresie tele – opieki, czy też planujący uruchomienie kliniki dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W nowej perspektywie UE szczególnie firmy i branże wpisujące się w ww. inteligentne specjalizacje będą mogły sięgnąć po dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

DK Consulting jest firmą, która wspiera przedsiębiorców Inteligentnych Specjalizacji. Oferta naszych usług jest bogata i dopasowana dla każdego przedsiębiorcy jak i jednostek. CDK Consulting oferuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na najwyższym poziomie oraz pozyskuje i rozlicza dotacje. Głównym celem firmy jest zadowolenie i satysfakcja naszych klientów.

Centrum Doradczo - Konsultingowe Joanna Filip, Monika Kowalska-Mroczek s.c. Sandra Gieda