Pomysł – wszystkie interpretacje na korzyść podatnika

Pomysł – wszystkie interpretacje na korzyść podatnika Ken Teegardin/Flickr.com

W propozycji nowej ordynacji podatkowej znalazło się wprowadzenie instytucji rzetelnego podatnika, uproszczenie procedur oraz rozstrzyganie wątpliwości zawsze na korzyść podatnika.

Minister gospodarki Janusz Piechociński, który odpowiadał za te propozycje zapewnił, że były konsultowane z ministerstwem finansów.

Firmom, które zdecydują się na założenie „Karty rzetelnego podatnika” przysługiwałyby różne przywileje. W zamian za ciągły dostęp do swoich ksiąg podatkowych, firma nie przechodziłaby kontroli skarbowych. Przedsiębiorstwo płaciłoby także mniejsze odsetki od zaległości podatkowych.

Podobne artykuły:

Ministerstwo chce też chronić przedsiębiorców przed skutkami kontroli, które mają miejsce na krótko przed przedawnieniem sprawy. Zmiana miałaby także zajść w urzędach skarbowych, które zajęłyby się bieżącą obsługą podatników, a nie ściąganiem należności – Kontrola powinna być domeną urzędników kontroli skarbowej – wskazują autorzy propozycji.

Zmianom miałaby towarzyszyć szeroko pojęta informatyzacja.

Więcej na onet.pl

red