Pośrednik turystyczny musi wystawić paragon

Pośrednik turystyczny musi wystawić paragon sxc.hu

Pośrednik turystyczny, który sprzedaje klientowi końcowemu wycieczkę jakiegoś biura turystycznego, prowadzący księgę przychodów i rozchodów, jest zobowiązany posiadać kasę fiskalną i wystawiać paragony.

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie

Co do zasady, kwestia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej wygląda następująco… Otóż obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy sprzedają produkty bądź usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zdarzają się także zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Chodzi tu o początkujących przedsiębiorców, startujących dopiero z własnym biznesem, u których sprzedaż na rzecz w/w osób nie przekroczyła kwoty 20 000 PLN. W przypadku agentów turystycznych będących podatnikami VAT, którzy pośredniczą w procesie sprzedaży na przykład pomiędzy biurem turystycznym a prywatnymi osobami kupującymi wycieczki w celach osobistych, a nie zawodowych, nie ma zwolnień z „wbijania na kasę”. Agenci zobligowani są do wystawiania paragonów.

Agent musi wystawić paragon

Według Kodeksu Cywilnego, agent podpisujący z biurem podróży umowę agencyjną, zobowiązuje się (w ramach własnej działalności gospodarczej) do odpłatnego stałego pośrednictwa w zawieraniu umów w imieniu biura z klientami końcowymi. Agent taki jest podatnikiem VAT. Sprzedaż realizowana przez zleceniobiorcę w imieniu zleceniodawcy (jak to ma miejsce w tym przypadku) powinna być ewidencjonowana ze wszystkimi tego konsekwencjami. A zatem, w przypadku właśnie między innymi pośredników usług turystycznych, którzy są podatnikami VAT, istnieje konieczność, poza wprowadzaniem do kasy fiskalne sprzedaży własnej, wystawiania także paragonów za sprzedaż prowadzoną na rzecz lub w imieniu innych podatników (np. przewoźników lub biura podróży).

Tax Care - Nowy Księgowy Katarzyna Miazek