Pozafinansowe motywowanie pracowników - lepsze niż bon, a nawet czekoladki

Pozafinansowe motywowanie pracowników - lepsze niż bon, a nawet czekoladki Image courtesy of by Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Poza finansowe motywowanie pracowników nie jest już modą, ale obowiązkiem szanujących się, dobrych firm. Warto jednak zauważyć nowe aspekty i korzyści motywowania.

I znaleźć dla swego zespołu taką, która jeszcze nie stała się nudna i powtarzalna.

Badania wykazują, że wśród imprez dla pracowników najciekawsze to te, które łączą niewymuszoną zabawę, humor, elementy sportu i adrenalinę.

Sprawność działania i wyniki firmy zależą w części od tego, jak bardzo potrafimy zintegrować i nauczyć skutecznej, pełnej entuzjazmu współpracy zespół zatrudnionych tu ludzi. Takie nastawienie można rozwijać m.in. poprzez doskonalenie współpracy zespołowej. Opiera się ono przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności komunikacji i twórczym wypracowywaniu rozwiązań, może być też trenowane przez rozrywkę, zabawę i odpoczynek czy wzmacnianie niezbędnej w pracy umiejętności konkurencji na zasadach fair play. Dlatego rozwój w firmie nie powinien kojarzyć się tylko z długimi zebraniami. Nie można bowiem zapominać o utrzymaniu gorącego poziomu motywacji i zaangażowania załogi, zwłaszcza w momencie kryzysu ekonomicznego i wprowadzania związanych z nim zmian.

Łatwo przyzwyczajamy się do dobrego

Nagrody finansowe, opieka medyczna, szkolenia, karnety sportowe, pikniki oraz imprezy integracyjno-motywacyjne są już powszechną częścią polityki motywacyjnej. I słusznie, ale biorąc pod uwagę dość ograniczoną wciąż jeszcze liczbę firm, specjalizujących się w tego rodzaju usługach, warto takie działania starannie przemyśleć i zaplanować.

Rozwaga i celowość działań

Raz, by uniknąć pewnej powtarzalności i rutyny (współcześni ludzie szybko się nudzą, bo są atakowani atrakcjami zewsząd na co dzień i mają coraz większe możliwości realizacji na własną rękę), dwa - by przeprowadzać takie działania inteligentnie, "celowane w punkt". Takie celowe działanie szybko przynosi rezultaty, także mierzalne wynikami ekonomicznymi firm, dzięki pracy efektywnie motywowanych zespołów.Aby to osiągnąć, warto zwrócić uwagę na kompetencje pracowników, ich wiedzę, umiejętności i postawy, które wpłyną na wybór metod i technik przeprowadzania tego typu projektów. Najczęściej będą to więc imprezy nastawione na rozwój umiejętności związanych z komunikacją, pracą zespołową, motywacją, zarządzaniem projektami, radzeniem sobie ze stresem, otwartością na zmiany, wykorzystywaniem ich naturalnych predyspozycji (także fizycznych!).

Po wnikliwej analizie potrzeb organizacji lub/i konkretnych zespołów powinna powstać lista kompetencji, które warto rozwijać podczas integracji. Dopiero na tej podstawie można ułożyć program szkoleń i działań integracyjnych, wybrać formę i metodologię zajęć i założenia efektów, które chcemy osiągnąć.

Rynek usług szkoleniowych w Polsce dysponuje dość bogatą ofertą. Uczestnictwo zespołów w takich przedsięwzięciach uwalnia spontaniczne reakcje, pokazuje preferencje zachowań w sytuacjach społecznych i umiejętności interpersonalne, dlatego zachowania uczestników w różnych sytuacjach podczas takich spotkań, mogą stanowić podstawę do przewidywania zachowań przy rzeczywistych zadaniach w środowisku pracy.

Co mówi nauka

Badania wykazują od lat, że najciekawsze imprezy dla pracowników to te łączące niewymuszoną zabawę, humor, elementy sportu i adrenalinę. Pomagają ludziom odreagować, zapomnieć o rutynie. Polepszają się relacje w zespołach i pomiędzy nimi. Przede wszystkim zaś w zgranych, umiejętnie współpracujących grupach pracowników wciąż rośnie motywacja do wspólnej pracy na rzecz firmy, która zapewnia im w ich interesie takie oryginalne i atrakcyjne formy zabawy, połączonej z twórczą i dobrą pracą. To łatwy krok do lepszych wyników finansowych firmy, który - paradoksalnie - nie musi być drogi.

A gdyby się ścigali inaczej niż co dzień?

Czy dobrym pomysłem nie mogłyby okazać się zespołowe wyścigi, połączone z ciekawie aranżowanymi kolacjami lub lunchami na torach gokartowych. Jest tu prędkość, adrenalina, niecodzienna zabawa, a z rutyną nie ma tu łączności. Ludzie wchodzą w "inny wymiar" - zarówno w sensie przestrzennym, jak i fizycznym, emocjonalnym, towarzyskim. Mamy tu sytuację tak zdecydowanie odmienną od rzeczywistości firmy, że daje ona pole odkrycia niepodejrzewanych zupełnie cech ludzi, całych zespołów i ich możliwości otwierania się na innych i nowe wyzwania.

Proszę także nie dać się zwieść stereotypowi, że to rozrywka i wspólna emocja jedynie dla męskiej części zespołów. Współczesne panie są równie mocno zorientowane na sukces, rozwój, tak samo mocno naładowane pozytywną adrenaliną, jak ich koledzy. Gdy pomyślimy o tym, że po wyścigu, niezależnie od tego, kto wygrał, czeka nas jeszcze wspólne jedzenie, śmiech, zabawa, żarty, a na jednej imprezie można ‘zabłysnąć’ nie tylko fajnym strojem sportowym, ale - w części drugiej - także przemyślaną kreacją koktajlową, dojdziemy do wniosku, że to świetna oferta dla naszego zespołu w komplecie.

Efekty

W motywowaniu prym wiedzie zasada różnorodności i indywidualnego traktowania każdego, każdej osoby, którą firma zatrudnia. Efektywne motywowanie to takie, które jest uszyte na miarę pracownika. I ta koncepcja sprawdza się zarówno w opinii osób odpowiedzialnych za działanie firm, jak i pracowników. Także w odniesieniu do tego właśnie, konkretnego pomysłu na motywację - integrację.

Bowiem, według badań, celem imprezy w oczach pracowników jest budowanie bliższych relacji między ludźmi (73 proc.) i integracja różnych działów firmy (71 proc.), a także relaks, odpoczynek od codzienności (51 proc.) i tworzenie więzi z firmą (50 proc.), ponieważ pracownicy nie traktują tak ciekawych i niestandardowych imprez jako nagrody za dobrze wykonaną pracę.

Po takich wyścigach, zapytani o swoje odczucia, pracownicy odpowiadali, że pomogło im to nawiązać bliższy kontakt ze współpracownikami, a później spowodowało łatwiejszą wspólną pracę. Aż 38 proc. badanych stwierdziło także, że po imprezie firmowej lepiej utożsamia się z firmą, w której pracuje. Czy takie efekty dałoby nam obdarowanie ich pudełkiem czekoladek, nawet, gdybyśmy umieścili na nim odpowiednio duże logo firmowe?

Gdzie znaleźć dobre tory gokartowe?

Współczesne profesjonalne tory gokartowe nastawione są na obsługę eventów, które firmy organizują dla swoich pracowników, klientów czy parterów biznesowych.
Eventy o charakterze promocyjnym, motywującym i integracyjnym połączone są z rywalizacją sportową, wyścigami gokartowymi. To niebywały sposób na niebanalną integrację zespołu. Adrenalina, rywalizacja, skupienie, połączone z dobrą zabawą doskonale wpływają na motywację i jedność zespołów.

- Najczęściej takie imprezy prowadzone są przez komentatora, który opiekuje się Gośćmi i stwarza atmosferę, w której uczestnicy czują się jak kierowcy Formuły 1. Dbamy o to, aby wszyscy podczas naszych imprez poczuli się jak zawodowcy. Organizujemy eliminacje, po których wybierani są najlepsi do finału. Start biegu finałowego odbywa się z pozycji startowych, a po jego zakończeniu zwycięzcy otrzymują puchary na podium, są dyplomy i bukiety kwiatów - mówi Iwona Lipska, Marketing Manager, imola.

Wnioski

Z punktu widzenia pracodawcy łatwiejsze wydaje się dawanie wszystkim identycznych dodatków. Dostosowywanie ich indywidualnie do każdego wydaje się kosztowne i czasochłonne. Ale oto mamy propozycję, która będąc dla wszystkich podobna, przed każdym odsłania nieco inny wymiar. Dlatego tak ważna i skuteczna motywacja oraz integracja jest "szyta na miarę". Ludzie są różnorodni i coraz częściej domagają się indywidualnego podejścia - także do ich oczekiwań. Ta propozycja stwarza tutaj jedno z najszerszych możliwych pól do popisu, realizacji indywidualnych możliwości i predyspozycji ludzi w zespołach.

Hala Emocji Gokartowych imola&more...