PPE – najlepszy benefit dla pracowników. Poznaj 5 powodów

PPE – najlepszy benefit dla pracowników. Poznaj 5 powodów ESALIENS

Wysokość wynagrodzenia to argument, który łatwo przelicytować, dlatego pensja czasem może nie wystarczyć. Jaki benefit pozapłacowy warto wziąć pod uwagę, żeby znaleźć dobrego pracownika, zatrzymać go w firmie jak najdłużej i zbudować jego lojalność?

Według badań Pracuj.pl udział w programie emerytalnym to benefit, z którego rezygnujemy najrzadziej – robi to zaledwie 5% respondentów[1]. Może to wydawać się w pierwszej chwili zaskakujące. Przecież nikt nie lubi myśleć o problemach, jakie czekają go w przyszłości, a już zwłaszcza nie lubimy myśleć o sobie jako o starych ludziach na emeryturze. Firmowe bonusy wiążące się ze stylem życia, dostępne tu i teraz często wydają się o wiele bardziej atrakcyjne. To jednak tylko pozory i – jak wynika z przytoczonego badania – pracownicy doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Oto 5 powodów, dla których Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to jeden z najlepszych bonusów, jaki możemy zaoferować zatrudnionym przez nas ludziom.


Sprawdź ofertę Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) z ESALIENS, posiadającym najdłuższe doświadczenie w zarządzaniu PPE w Polsce>>


1.       Pracowniczy Program Emerytalny to idealna podwyżka – tania dla pracodawcy, wartościowa dla pracownika

Pieniądze, które przekazujemy na konta emerytalne naszych pracowników w ramach PPE, firma wlicza w całości w koszty uzyskania przychodu. Ponadto nie są one obciążone obowiązkowymi  składkami na ubezpieczenia społeczne. W przeciwieństwie do podwyżki czy premii składki na PPE nie wiążą się więc z dodatkowymi daninami i są jedną z najtańszych form dodatkowego wynagradzania czy narzędzia motywacyjnego. Nie wymagają również szczególnie dużego zaangażowania ze strony działu kadr. Sporą część formalności zwykle przejmują na siebie instytucje finansowe prowadzące PPE.

Pracownik także czerpie z tego korzyści. Regularna składka oznacza systematyczną budowę kapitału, który będzie stanowił dochód na emeryturze. Kwota wypłaty z PPE (która może być dokonana już po ukończeniu przez uczestnika programu 60 roku życia), jest zwolniona od podatku od dochodów kapitałowych (19%).  Uczestnictwo w PPE w pewnym stopniu uwalnia pracownika od konieczności  samodzielnego pamiętania o systematycznym oszczędzaniu na emeryturę (choć oczywiście dodatkowe oszczędności indywidualne również są wskazane – wiadomo, że zwłaszcza ludziom młodym, spłacającym kredyty mieszkaniowe i wychowującym dzieci trudno jest „wysupłać” wolne środki na dodatkowe oszczędności ).


 2.       Pracownicze Programy Emerytalne to benefity, które nie budzą antagonizmów i poczucia niesprawiedliwości

Bonusy, które najczęściej oferują pracodawcy, mogą budzić mieszane uczucia w zespole. Nie wszyscy lubią uprawiać sport w miejskich siłowniach, bawić się na imprezach integracyjnych, nie każdego ucieszą paczki świąteczne dla dzieci. Korzyści, które dotyczą tylko wybranych, prędzej czy później mogą stać się zarzewiem frustracji i konfliktów.

Emerytura natomiast z założenia ma dotyczyć wszystkich. Dlatego Pracownicze Programy Emerytalne to najbardziej egalitarny sposób dodatkowego wynagradzania pracowników. Integrują zespół zamiast go dzielić.

Oczywiście w przeliczeniu na konkretne kwoty ci, którzy zarabiają więcej, mogą dostawać od pracodawcy wyższe składki na przyszłą emeryturę (najczęściej wysokość składki podstawowej obliczana jest jako procent od wynagrodzenia). Jednak  wysokość wynagrodzenia – i w konsekwencji wysokość indywidualnych składek -  pozostaje jednak zwykle informacją poufną i nie kłuje w oczy tak jak na przykład klasa służbowego samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych. Dlatego PPE są benefitem przydzielanym sprawiedliwie wszystkim pracownikom i jednocześnie narzędziem motywującym do rozwijania indywidualnej kariery.


 3.       Programy emerytalne budują wizerunek odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie pracodawcy

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie może ograniczać się do jednorazowych akcji charytatywnych albo spektakularnej filantropii, która tak naprawdę ociera się o reklamę i PR. Kompleksowe podejście do CSR (corporate social responsibility) powinno zaczynać się od pracy u podstaw – przestrzegania kodeksu etycznego, wzięcia odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, a przede wszystkim za ludzi, którzy pracują na rzecz firmy. Troska o ich przyszłość to coś, co powinno obchodzić nie tylko wielkie korporacje, aspirujące do miana lovemarks. W czasach, gdy tak trudno znaleźć i utrzymać dobrego pracownika, PPE to dobre narzędzie w rękach każdego pracodawcy. 

ESALIENS ESALIENS

4.       Lojalność pracownika, czyli PPE jako bonusy, które przywiązują na dłużej 

Pracownicze Programy Emerytalne mają tę przewagę nad innymi benefitami, że są z założenia nastawione na perspektywę długoterminową. Dlatego pomagają budować lojalność pracowników i sprawiają, że myślą oni o swoim zatrudnieniu w danym miejscu jako o czymś, co powinno trwać długo. Dają poczucie bezpieczeństwa i komfort stabilizacji.

Nie ma to przy tym nic wspólnego z tzw. lojalką, która zmusza pracownika do pozostania w danym miejscu pracy na dłużej. PPE działają na zasadzie całkowitej dobrowolności – przechodząc do innej pracy, można zmienić program emerytalny lub zrezygnować z niego, a zgromadzone dotychczas składki nie przepadają. Zwykle w życiu działamy jednak tak, by unikać wprowadzania niepotrzebnych zmian. Dlatego udział w PPE może być jedną z przyczyn, dla której pracownicy będą myśleć o pracy w danej firmie w perspektywie długoterminowej.


 5.       Blue ocean leadership, czyli sposób na budowanie wspólnoty z firmą

Blue ocean leadership jest koncepcją zarządzania, która w nowatorski sposób podchodzi do przywództwa w organizacji. Jej główne założenia to pobudzanie intelektualnego potencjału pracowników i pomoc w rozbudzaniu ich kreatywności, minimalizowanie w miarę możliwości zadań rutynowych i powtarzalnych. Blue ocean leadership kładzie duży nacisk na współzarządzanie i współodpowiedzialność pracowników za swój dział i całą firmę.

Co ma to wspólnego z programami emerytalnymi? Ważną cechą PPE jest fakt, że osoby pracujące w firmie są włączone w proces decyzyjny podczas zakładania programu emerytalnego. PPE organizuje pracodawca przy współudziale reprezentacji pracowników – muszą w tym celu porozumieć się i podpisać umowę zakładową. Pracownicy dzięki temu zyskują poczucie, że mają wpływ nie tylko na swoją przyszłość, lecz także na ważne decyzje dotyczące firmy. Dlatego chętnie korzystają z Pracowniczych Programów Emerytalnych i postrzegają je jako ważny i znaczący benefit.

 

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe będą mogły pełnić funkcję benefitu?

W 2018 roku czeka nas najprawdopodobniej kolejna reforma emerytalna. Rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowych w każdej firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), do których zapisywane będą domyślnie wszystkie osoby zatrudnione. Mogą wycofać się z programu, podpisując pisemną deklarację. Składki na PPK obciążą zarówno pracodawcę, jak i pracownika.

Wszystko wskazuje na to, że jedynym sposobem na uniknięcie konieczności prowadzenia przez firmę PPK będzie utworzenie PPE pod określonymi warunkami (np. składka podstawowa powinna być nie niższa niż 3,5% wynagrodzenia).

PPK nie będą dawały możliwości pozytywnego wyróżnienia się spośród innych pracodawców. Jako obowiązkowe i powszechne nie staną się narzędziem budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i dbającej o przyszłość swoich ludzi. Nie będą „tanią podwyżką”, gdyż  – pracownicy zostaną dodatkowo obciążeni  obowiązkowymi składkami ze swojej strony.  Jeśli ktoś nie będzie mógł wpłacać swoich składek – pracodawca nic mu do PPK nie wpłaci.

Dlatego już dziś wiele firm rozważa lub decyduje się na utworzenie PPE, chcąc uniknąć obowiązku prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. 


Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, wybierając PPE z ESALIENS prowadzącym najstarszy PPE w Polsce>>Artykuł powstał we współpracy z ESALIENS.[1] Raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu” został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez TNS w dniach 10-15 września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków (n=1000). Metodologia: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).

ESALIENS