Pracodawco, zadbaj o czyste powietrze w firmie

Pracodawco, zadbaj o czyste powietrze w firmie Helder Almeida - Fotolia

To, jakim powietrzem oddychamy jest niezmiernie ważne dla ogólnej kondycji organizmu oraz dla naszego zdrowia. Warto dbać o to, by miejsce pracy było zaopatrzone w specjalne instalacje filtrujące powietrze i odprowadzające zanieczyszczenia.

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem w sposób negatywny oddziałuje na cały układ oddechowy człowieka, powodując m.in. złe samopoczucie, kłopoty ze snem, podrażnienie układu oddechowego i oczu etc. 

Comówi prawo?

Przepisy prawne ściśle określają to, jak powinno być zabezpieczone otoczenie pracownika w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych, w środowisku narażonym na zanieczyszczenia powietrza. Kodeks pracy wyraźnie mówi, że pracodawca jest zobowiązany do tego, by zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dokładnie o obowiązkach osoby kierującej pracownikami wspomina art. 212 Kodeksu pracy w następujących punktach:

  • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
  • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Podstawa prawna: Kodeks pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakchronić pracowników?

W celu ochrony pracowników przed zanieczyszczonym powietrzem w zakładzie pracy należy zainstalować urządzenia i instalacje, które oczyszczają przestrzeń z dymów i kurzu. Przykładowym urządzeniem jest typoszereg Multistar, którego konstrukcja umożliwia połączenie różnych rozwiązań i dopasowanie urządzenia do konkretnej powierzchni. Typoszereg Multistar charakteryzuje się konstrukcją modułową oraz filtrami, przez które przepływa 600 tys. m3/h powietrza. Filtry te sprawdzają się w różnych zakładach pracy i przedsiębiorstwach.

Więcej informacji o tym funkcjonalnym rozwiązaniu można znaleźć TUTAJ.

Hocker Polytechnik