Pracownik, który zna swoje cele będzie efektywny i zmotywowany

Pracownik, który zna swoje cele będzie efektywny i zmotywowany fotolia

Realizacja celów biznesowych to kluczowe zadanie każdej, zarówno dużej, jak i mniejszej firmy. Zwiększenie sprzedaży, liczby klientów czy udziału w rynku to wyzwania, które stoją nie tylko przed samą organizacją, ale także przed jej pracownikami.

Dlatego niezbędnym elementem w osiąganiu rynkowego sukcesu jest zadbanie o proces określania celów dla pracowników, a następnie rozliczania ich realizacji, co daje pewność, że zatrudnieni w firmie ludzie pracują zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez firmową strategię i są lepiej zmotywowani do dalszej, efektywnej pracy.

Dojrzałe firmy od lat wiedzą, że o wartości pracownika nie świadczy czas, jaki spędzi on za biurkiem, ale efekt, jaki osiągnie w ramach wykonywanej przez siebie pracy. W takich organizacjach niezbędnym elementem zarządzania kapitałem ludzkim jest tzw. zarządzanie przez cele, czyli wyznaczanie celów pracowniczych, a następnie ich ocena. W małych firmach zazwyczaj z powodzeniem odbywa się to w sposób niezautomatyzowany, w plikach Worda lub Excela. Jednak im bardziej rozbudowana organizacja,  tym cały ten proces staje się większym wyzwaniem i realizowany w sposób tradycyjny staje się kosztowny, nieefektywny i generuje duże ilości dokumentów, w których gubią się menedżerowie, specjaliści HR i wreszcie – sami pracownicy. Dlatego coraz więcej średnich i dużych firm korzysta w tym obszarze ze wsparcia narzędzi informatycznych.

Chmura dla pracowników i menedżerów

Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania w chmurze, które pozwalają w prosty sposób zarządzać celami pracowników i na podstawie oceny ich realizacji wypłacać na przykład adekwatne premie. Za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji dostępnej w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), takiej jak np. SAP SuccessFactors, menedżerowie mogą zaplanować w systemie cele dla podległych im pracowników wybierając je z wcześniej zdefiniowanej listy dla każdego stanowiska.  Wybrane cele są następnie udostępniane pracownikom w systemie, przez nich zatwierdzane w sposób elektroniczny i  stanowią  podstawę dla działań pracownika na przykład przez kolejny kwartał, półrocze czy rok.  Tego rodzaju narzędzia pozwalają pracownikom również na dokonanie samooceny, a kadrze kierowniczej na przeprowadzenie ewaluacji - wszystko to za pośrednictwem aplikacji dostępnej  z poziomu przeglądarki internetowej. Na podstawie wygenerowanej w systemie oceny, naliczana oraz wypłacana jest z kolei odpowiednia premia.

Nie tylko SaaS

Alternatywą dla rozwiązań wspierających zarządzanie celami pracowników w chmurze są tradycyjne rozwiązania, tzw. „on premise”, dostępne na przykład  w ramach systemu SAP HCM i przeznaczone głównie dla większych organizacji. Takie narzędzia dają kadrze zarządzającej możliwość wyznaczania i oceny realizacji zadań bezpośrednio w systemie oraz udostępnienie tych informacji pracownikom w sposób elektroniczny,  za pośrednictwem portalu samoobsługi pracowniczej. 

Rzetelna ocena to większa motywacja

Proces wyznaczania celów pracowniczych, a następnie ich oceny pozwala nie tylko mieć pewność, że działania zatrudnionych w firmie osób są zgodne z kierunkiem, w którym ta dąży, ale pozwalają także motywować pracowników i zatrzymać najcenniejszych z nich w organizacji, co ma niebagatelne znaczenie w czasach trwającej „bitwy o talenty”. Pracownik, który zna oczekiwania przełożonych,  wie jak jego praca wpływa na działanie całej firmy i ma pewność, że zostanie ona w rzetelny sposób oceniona jest pracownikiem lepiej zmotywowanym. Taka osoba łatwiej utożsamia się z celami firmy, co przekłada się nie tylko na efektywność jej pracy, ale także minimalizuje ryzyko odejścia z firmy, która angażuje pracownika w realizację swojej strategii.

GAVDI Polska S.A. Teresa Olszewska