Pracownik w MŚP. Jak efektywnie zarządzać ludźmi?

Pracownik w MŚP. Jak efektywnie zarządzać ludźmi? materiały PR

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki – wytwarza 67% PKB i tworzy 70% miejsc pracy na rynku. MŚP wykazują się pomysłowością, co bardzo często owocuje wypracowaniem nowych, zaawansowanych technologii.

Do realizacji tych założeń konieczne jest posiadanie wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników oraz efektywne zarządzanie tymi pracownikami. W polskiej rzeczywistości biznesowej świadomość przedsiębiorców MŚP w zakresie korzyści, jakie płyną z nowoczesnego zarządzania ludźmi, pozostawia ciągle wiele do życzenia. Być może jest to efekt ograniczeń w dostępie do profesjonalnej wiedzy czy też braku wymiany doświadczeń.

Odpowiedź na potrzeby MŚP

Branża zarządzania personelem w Polsce rozwija się dynamicznie. W ciągu roku odbywa się kilkadziesiąt konferencji, seminariów, kongresów, na których spotykają się dyrektorzy personalni, menedżerowie ds. rozwoju z dużych firm. Przedsiębiorcy z MŚP mają ograniczone możliwości dostępu do wiedzy sprofilowanej zgodnie z ich potrzebami. Stąd pomysł na organizację konferencji KADRY MŚP 2015 odpowiadającej na te właśnie potrzeby.

KADRY MŚP 2015

Konferencjaodbędzie się 7 maja 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jej pomysłodawcą jest Nowoczesna Firma – organizator wielu wydarzeń dla biznesu, między innymi największego w polskiej branży HRM – Kongresu Kadry, który od ponad dziesięciu lat udostępnia wiedzę o nowych trendach, najlepszych praktykach w zarządzaniu ludźmi oraz integruje środowisko menedżerów i specjalistów personalnych.

Kadry MSP nf.pl

– Zdecydowaliśmy się na organizację konferencji z zakresu zarządzania pracownikami w MŚP, ponieważ takie zapotrzebowanie niejednokrotnie sygnalizowali nam nasi klienci. Konferencja będzie okazją do networkingu branżowego, spotkania z konsultantami i doradcami biznesowymi, źródłem wiedzy o tym, jak efektywnie zarządzać ludźmi, ale też inspiracją dla menedżerów i właścicieli firm. Tej inspiracji dostarczą z pewnością goście specjalni konferencji: aktor i konsultant biznesowy Jacek Rozenek oraz ekspert w budowaniu świadomego przywództwa – Robert Jasiński – mówi Anna Włudarczyk organizatorka pierwszej edycji KADRY MŚP 2015.

Pytania i odpowiedzi

Konferencja to kilkanaście prezentacji konsultantów biznesowych, ekspertów, praktyków, które pomogą odpowiedzieć m.in. na pytania o tym:

  • jak budować przewagę konkurencyjną średniej firmy w oparciu o nowe kompetencje i rozwiązania technologiczne,
  • jak zarządzać ludźmi w sposób zintegrowany,
  • jak radzić sobie z kryzysem firmy a także jej szybkim wzrostem,
  • jak świadomie zarządzać sobą i firmą, by osiągnąć efekt prosperity,
  • jak szukać i zatrudniać najlepszych pracowników, by cieszyć się ich efektywnością
  • i skąd wziąć na to wszystko fundusze…

Źródło wiedzy i inspiracji

Organizator zaprasza do udziału w konferencji przedstawicieli sektora MŚP – przedsiębiorców, właścicieli firm, kierowników zarządzających zespołami pracowniczymi, specjalistów ds. personalnych, administracji kadrowo-personalnej.

– Zadbaliśmy o praktyczną wiedzę i inspirację dla uczestników, chcemy przekonywać ich że inwestycja w pracowników naprawdę się opłaca i bardzo często stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy. Dajemy więc gotowe rozwiązania, narzędzia, pokazujemy przykłady. Chcemy także aby konferencja była dla naszych gości okazją do zwiedzenia największego centrum nauki w Polsce – CN Kopernik. Wśród uczestników rozlosujemy zaproszenia do zwiedzania Centrum, ale także bezpłatne zaproszenia do udziału w Kongresie Kadry, którego jesteśmy organizatorem. XXI edycja kongresu odbędzie się w dniach 6–8 maja 2015 roku również w CN Kopernik – podkreśla Anna Włudarczyk.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie kadrymsp.pl

Kadry MSP nf.pl


Nowoczesna Firma S.A.