Praktyczne korzystanie z języka UML

Praktyczne korzystanie z języka UML Sergey Nivens - Fotolia

Jak poradzić sobie ze złożonością języka UML?

UML - graficzny język modelowania różnych aspektów działania systemu informatycznego - jest standardem bardzo rozbudowanym. W jego skład wchodzi 13 rodzajów diagramów. Każdy tzw. klasyfikator (klasa, relacja, przypadek użycia, czynność, ...) ma w UML-u kilkadziesiąt własności. Dokumentacja języka UML 2.1 liczy ponad 1000 stron. Czy aby tworzyć eleganckie i poprawne diagramy UML trzeba znać pełną notację tego języka?

Do czego potrzebujemy języka UML?

Zacznijmy od ustalenia, jaki jest cel (lepszej lub gorszej) znajomości języka UML. Jeśli jest nim np. zdanie trudnego egzaminu na certyfikat, to oczywiście powinniśmy znać jak najwięcej konstrukcji języka UML, nawet tych rzadko używanych i egzotycznych. Najczęściej jednak celem jest po prostu tworzenie eleganckich i poprawnych modeli analitycznych i projektowych. Elegancki model powinien się cechować między innymi prostotą. I tu nadmiar konstrukcji języka UML może wręcz zaszkodzić.

Jako analityk praktycznie korzystam z UML-a od dobrych paru lat. Mimo pracy w dużych i skomplikowanych projektach, niektórych rodzajów diagramównie nie zdarzyło mi się nigdy użyć. Gdyby nie to, że jestem autorem cyklu szkoleń z języka UML, pewnie nigdy bym się nie dowiedział, że są w UML-u np. diagramy struktur połączonych czy diagramy sterowania interakcją. Nigdy nie spotkałem się z wykorzystaniem tych diagramów w realnych projektach (nie licząc desperackich prób uzasadnienia potrzeby ich istnienia, podejmowanych przez autorów literatury).

Podobne artykuły:

Dlatego uważam, że ucząc się modelowania w UML-u nie ma sensu sobie nimi zaprzątać głowy. Do wykonania pełnej analizy i projektu w zupełności wystarczy kilka podstawowych rodzajów diagramów - wg mnie są to:

  • diagramy czynności
  • diagramy przypadków użycia
  • diagramy klas
  • diagramy stanów

Czasami przydają się jeszcze diagramy sekwencji. Na etapie wdrożenia całkiem przydatne mogą też być diagramy wdrożeniowe (tzn. diagramy komponentów i rozlokowania).

Nawet w ramach tych kilku podstawowych rodzajów diagramów jest sporo konstrukcji nadmiernie skomplikowanych i zaciemniających model. W najważniejszych i najczęściej używanych diagramach klas są m. in. dostępne dwie konstrukcje: dziedziczenie z częścią wspólną (ang. overlapping) oraz dziedziczenie wieloaspektowe (ang.multi-aspect). Dziedziczenie z częścią wspólną polega na tym, że zbiory definiowane przez podklasy nie są rozłączne (mają część wspólną). Natomiast dziedziczenie wieloaspektowe polega na określeniu kilku hierarchii dziedziczenia, każdej wg innego kryterium. Konstrukcji tych nie da się bezpośrednio zaimplementować w obiektowych językach programowania.

Na szczęście obie konstrukcje można łatwo zastąpić znacznie prostszymi modelami, opartymi na kompozycji. W zasadzie każdy diagram klas można narysować korzystając wyłącznie z następujących konstrukcji:

  • klas, atrybutów i metod
  • relacji między klasami (w tym agregacji i kompozycji)
  • zwykłego dziedziczenia (określanego w specyfikacji UML jako "disjoint")

Takie ograniczenie się do podstawowych konstrukcji powoduje, że model staje się prosty i czytelny. Taki model można bezpośrednio (bez dodatkowych przekształceń) zaimplementować w obiektowych językach programowania.

W analogiczny sposób można wyeliminować jako nadmiarowe i niepotrzebnie zaciemniające model niektóre konstrukcje pozostałych najczęściej uzywanych rodzajów diagramów.

Ograniczenie się do podstawowego podzbioru notacji ma jeszcze jedną zaletę: zwiększa szanse, że wszyscy udziałowcy projektu (programiści, inni analitycy, a nawet klient) zrozumieją nasze diagramy. Użycie skomplikowanych i rzadko używanych elementów notacji oznacza ryzyko, że nasz model będzie tylko "sztuką dla sztuki" i zwyczajnie nie zostanie zrozumiany (lub zostanie zrozumiany niezgodnie z naszymi intencjami).

Podsumowując, mam nieodparte wrażenie, że - mimo dobrych intencji - autorzy języka UML przedobrzyli z jego złożonością. Nadmiar skomplikowanych konstrukcji i egzotycznych rodzajów diagramów powoduje zamieszanie, utrudnia rozumienie diagramów i ich implementację. Dlatego warto w ramach własnej praktyki wypracować sobie pewien ograniczony podzbiór konstrukcji języka UML, z których będziemy świadomie korzystać. A jeśli pracujemy w większym zespole - warto ten podzbiór opisać w obowiązującym ten zespół procesie analizy.

Podobne artykuły:


Szymon Zioło RedPill - szkolenia IT konsulting