Preferencyjne składki ZUS. Dla kogo?

Preferencyjne składki ZUS. Dla kogo? sxc.hu

Kilkanaście tysięcy złotych – tyle mogą odłożyć właściciele firm, którzy niedawno rozpoczęli własną działalność gospodarczą i wpłacają do ZUS preferencyjne składki. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z tej możliwości.

Niższe składki ZUS przez 2 lata – takie możliwości mają właściciele firm, które dopiero rozpoczęły swoją działalność na rynku. Różnica w składkach ZUS dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku dłużej i tych, które rozpoczęły swoją przygodę z biznesem wynosiła w 2013 roku miesięcznie ok. 612 zł. Po przeliczeniu tej różnicy w perspektywie 2 lat okazuje się, że dzięki preferencyjnym stawkom ZUS, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Pierwsze miesiące prowadzenia firmy nie są łatwe dla młodego przedsiębiorcy, dlatego dzięki ulgowym składkom na ubezpieczenie łatwiej mu zachować płynność finansową.

Jakie formularze trzeba wypełnić?

Właściciel firmy, który ma możliwość opłacania preferencyjnych składek ZUS, powinien złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Nie wszystkim jednak przysługują niższe składki.

Dokumenty, które zgłaszają danego przedsiębiorcę jako płatnika składek są przygotowywane przez urzędników ZUS w oparciu o dane przekazane z CEIDG. Oprócz zgłoszenia płatnika właściciel firmy również powinien zgłosić się w ZUS do ubezpieczeń.

Gdy zgłoszenie związane jest z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi lub tylko społecznymi, należy wypełnić ZUS ZUA. Z kolei, gdy właściciel firmy pracuje też na etacie w innym przedsiębiorstwie i występuje tzw. zbieg ubezpieczenia, potrzebuje wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego, czyli ZUS ZZA.


Do ubezpieczeń należy zgłosić się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca korzysta z usług firmy księgowej może poprosić, by dokumenty do ZUS w jego imieniu złożyła upoważniona księgowa. Właściciel firmy może także, za pośrednictwem formularza ZUS ZCNA, zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Ubezpieczenie zdrowotne może objąć dzieci, jeśli żadne z rodziców nie jest ubezpieczone, a także wnuka, małżonka i rodziców lub dziadków, którzy mieszkają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Składki trzeba opłacić do 10.każdego miesiąca

Preferencyjne składki na ZUS dotyczą jedynie składek na ubezpieczenia społeczne, a więc emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej. Składka chorobowa nie jest jednak wymagana bez względu na to, czy przedsiębiorca płaci ulgowy ZUS czy też nie. Właściciele firm nie muszą również uiszczać składki na Fundusz Pracy. Muszą oni jednak płacić taką samą składkę zdrowotną, jak osoby opłacające pełen ZUS. Minimalna kwota z tego tytułu wynosiła w 2013 roku 261,73 zł.

Opłacanie ulgowego ZUS nie zostanie przerwane nawet, jeśli właściciel firmy zdecyduje się zawiesić działalność gospodarczą na jakiś okres, np. pół roku. O te 6 miesięcy nie będzie przedłużony okres preferencyjnego ZUS. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej pracodawca może zdecydować, które składki chce opłacać - społeczne czy zdrowotne. Dobrowolnie jednak może opłacać jedynie składkę emerytalną i rentową.

Do 10. dnia miesiąca, każdy przedsiębiorca musi opłacić składki za miesiąc poprzedni, tak więc składkę za wrzesień musi opłacić w październiku. Opłaty należy uiszczać bezgotówkowo, czyli np. w formie przekazu pocztowego. Jednak w tym przypadku należy pamiętać o tym, że ZUS uznaje uregulowanie składki nie w dniu zlecenia przelewu, lecz w momencie obciążenia rachunku bankowego. Zlecenie przelewu i obciążenie rachunku bankowego nie zawsze idą ze sobą w parze. Wszystko jest uzależnione od banku, który indywidualnie ustala moment obciążania rachunku użytkownika. W niektórych z nich, aby przelew mógł zostać realizowany, musi być zlecony do konkretnej godziny. W przypadku niedotrzymania tego terminu, obciążenie rachunku i jego realizacja następują dopiero następnego dnia. Z tego powodu właściciele firm, którym zdarza się opłacać składkę w ostatniej chwili, powinni sprawdzić, kiedy ich bank uznaje konto za obciążone. W przypadku dobrowolnej składki chorobowej jest to szczególnie istotne, ponieważ może zdarzyć się, że przez jednodniowe opóźnienie w spłacie, przedsiębiorca straci prawo do zasiłku chorobowego i będzie mógł je uzyskać ponownie dopiero po 3 miesiącach terminowego opłacania składek.

Tax Care S.A. Agata Szymborska-Sutton