Prezesie, dowiedz się, jak warunki pracy wpływają na zadowolenie pracowników

Prezesie, dowiedz się, jak warunki pracy wpływają na zadowolenie pracowników Danfoss Poland

Pracownik zadowolony to pracownik wydajny, natomiast człowiek pozbawiony należytej motywacji do pracy postępuje w sposób chaotyczny, popełniając błędy i często odrywając się od powierzonych zadań.

W najlepszym interesie przedsiębiorcy jest zadbanie o to, by pracownicy – najprościej rzecz ujmując – czuli się w firmie dobrze i nie myśleli o zmianie pracodawcy.

Najpoważniejszym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest ograniczenie systemu motywacyjnego do kwestii finansowych. Uważasz, że podstawowym czynnikiem motywującym do pracy jest wynagrodzenie? Nic bardziej mylnego. W badaniach przeprowadzonych w bieżącym roku przez ADP Polska pieniądze jako jedyną motywację do pracy wskazało 23% respondentów (a to najwyższy wynik spośród analizowanych przez ADP ośmiu największych gospodarek Europy). Jeśli więc nie pieniądze, to co?

Co motywuje pracowników?

Klasyczne już badania przeprowadzone przez Fredericka Herzberga w latach 50. XX wieku pokazały, że o zadowoleniu pracowników z wykonywanej pracy decydują dwa rodzaje czynników – te związane z higieną psychiczną (zaliczają się do nich np. warunki pracy, stosunki z pozostałymi pracownikami, bezpieczeństwo czy płace) oraz czynniki motywacji (uznanie, awanse, możliwość rozwoju). Bez ich urzeczywistnienia nie ma mowy nie tylko o zadowolonym pracowniku, lecz także o wydajnej pracy. Na satysfakcję z zatrudnienia ma więc wpływ bardzo wiele czynników — w tym ocena relacji z przełożonymi i pracownikami, poziom autonomii w pracy czy wizerunek firmy na rynku.

Warto zauważyć, że nie ma jednego „przepisu” na zmotywowanie wszystkich osób zatrudnionych w firmie. To, które czynniki motywacji pracownicy gotowi byliby uznać za najistotniejsze, może ulegać zmianie np. w zależności od wieku ankietowanych. Badania Deloitte „The Millennial Survey 2014” wyraźnie wskazują, że pracownicy z pokolenia Y nie są już tak zdeterminowani do pracy, jak ich rodzice — 70% studentów jest gotowych odrzucić ofertę pracy, jeśli ta nie będzie spełniała ich oczekiwań. Kluczem jest tu pojęcie work-life balance określające zrównoważenie pomiędzy czasem pracy a czasem odpoczynku. Współczesny pracownik musi mieć możliwość rozwijania swoich pasji w czasie wolnym. Wspominane badania Deloitte pokazują, że 20% tzw. millenialsów szuka pracy, która „w pozytywny sposób będzie oddziaływać na środowisko i otoczenie”. Również opinia o firmie jest tu więc bardzo istotna.

Ocena pracownicza – wejdź w skórę podwładnych

Skoro nie ma jednego przepisu na skuteczne zmotywowanie wszystkich, co należy zrobić? Niezbędne jest tutaj sprawdzenie, jak dane przedsiębiorstwo działa oraz czego oczekują pracownicy. Nieznajomość tych faktów to niestety problem często spotykany w polskich firmach. Jak sprawić, by prezesi i dyrektorzy mogli zrozumieć specyfikę pracy szeregowego pracownika?

Tu z pomocą przychodzą badania motywacji pracowników. Oprócz badań regularnych, przeprowadzanych np. w ramach audytu personalnego, warto przeprowadzać również badania sporadyczne, organizowane w związku z istotnymi zmianami w firmie. Pozwoli to na bieżąco monitorować stan zadowolenia pracowników. Najbardziej popularnym rozwiązaniem są kwestionariusze. Bezsporną ich zaletą jest łatwość standaryzacji oraz wprowadzania danych. Do badań satysfakcji pracowniczej można wykorzystać również analizę dokumentów już powstałych – arkuszy ocen pracowniczych, raportów z realizacji celów indywidualnych i zespołowych, a nawet dokumentacji kadrowej związanej z absencją pracowników czy raportów uwzględniających liczbę błędów przez nich popełnianych.

Korzystanie z najbardziej szablonowych i anonimowych ankiet nie zagwarantuje, że pracownicy udzielą szczerych odpowiedzi. Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania niestandardowe. Do takich z pewnością należeć może zbadanie firmy „od wewnątrz” i przekonanie się na własne oczy, jak wygląda przeciętny dzień szeregowego pracownika. Tego typu wyzwanie podjął między innymi Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland, uczestniczący w programie „Kryptonim Szef”. Jak sam przyznaje, wcielenie się w rolę zwykłego pracownika i przejęcie na jeden dzień jego zadań pozwoliło mu na usprawnienie działającego w firmie systemu motywacyjnego. — Tego, czego się dowiedziałem, nie wyczytałbym z żadnych cyfr ani raportów, które czytuję regularnie — mówił Jędrzejczak w wywiadzie dla radia RDC. – Warto zaznaczyć, że w badaniu zaangażowania pracowników firmy poziom zadowolenia pracowników wynosi obecnie ponad 75%. Dzięki temu badaniu wiemy, które obszary jej funkcjonowania pracownicy oceniają wysoko – jak reputacja, mój przełożony, współpraca czy szkolenia i rozwój, a które, choć ocenione wysoko (odpowiednio na poziomie 72% i 65%), czyli warunki pracy i wynagrodzenia, wymagają dalszych działań.

Danfoss Poland Danfoss Poland

Z przeprowadzania takich badań zadowoleni są także sami pracownicy. Podkreślają, że warto brać udział w tego typu wydarzeniach, ponieważ sprawiają one, że kierownictwo spogląda na pewne kwestie z innej niż do tej pory strony, a szeregowi pracownicy mają szansę podzielić się swoimi opiniami:

–Jestem zadowolony, że wziąłem udział w takim wydarzeniu – stwierdza Sławomir Gawryś pracujący jako ustawiacz produkcji w Danfoss Poland. – Miałem możliwość przekazania kierownictwu opinii na temat naszych problemów i potrzeb na produkcji. Część zmian, ze względu na procedury korporacyjne, trudno jest wyegzekwować. Dlatego mam nadzieję, że teraz nasz prezes przyśpieszy pewne procesy, a ja będę mógł je osobiście u niego egzekwować. Prezes, pracując incognito na różnych stanowiskach, zauważył także pewne kwestie, które wpływają na proces produkcyjny, a o których wcześniej nie wiedział.

System motywacyjny w firmie

Motywowanie to — jak pisze Stanisław Zając — „sztuka kombinacji wielu czynników odnoszących się nie tylko do kwestii finansowych, ale także poczucia własnej wartości i stylu życia”. W takiej perspektywie kluczową sprawą jest wypracowanie systemu motywacyjnego, który uwzględni najważniejsze potrzeby pracowników. System ten musi spełniać trzy podstawowe warunki: być należycie przemyślany, spójny i racjonalny.

Opracowując system motywacyjny w firmie, należy pamiętać o jego założeniach. Do celów stawianych przed sprawnym systemem motywacyjnym nie należy jedynie optymalne wykorzystanie potencjału pracowników i zwiększenie ich efektywności, ale także zadbanie o to, by identyfikowali się z podejmowanymi działaniami. System musi być zatem maksymalnie przejrzysty, a jego zasady jasne dla wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Struktura systemu motywacyjnego musi odpowiadać specyficznym uwarunkowaniom naszej działalności. Uświadomienie sobie tej zasady to pierwszy krok do zbudowania efektywnie działającego systemu motywacyjnego.

Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę doradczą Universum sytuują Polaków wśród tych mieszkańców Europy, którzy — w przeciwieństwie do np. Belgów czy Norwegów — są niezadowoleni z wykonywanej pracy. Co za tym idzie, nasi rodacy nie tylko nie poleciliby swoich pracodawców znajomym, ale także biorą pod uwagę zmianę pracy. Jak wiadomo, duży przepływ pracowniczy generuje dla firm dodatkowe koszty. Stosowanie systemów motywacyjnych to w polskich firmach stosunkowo nowy trend, który może te niekorzystne tendencje odwrócić.