Program certyfikacji podatkowej EY – poradnik dla przedsiębiorców

Program certyfikacji podatkowej EY – poradnik dla przedsiębiorców ey.com

Na czym polega Program Certyfikacji Podatkowej? Czy warto do niego przystąpić? Jakie korzyści wynikają ze zdobycia certyfikatu dla podatników?

Głównym celem Programu Certyfikacji Podatkowej, który stworzony został przez EY, jest zwiększenie pewności obrotu gospodarczego oraz budowanie i pogłębianie wzajemnego zaufania w stosunkach między podatnikami i organami kontroli podatkowej, a także pomiędzy samymi podatnikami. Warunkiem, który musi spełnić firma, by uzyskać pozytywną Opinię Certyfikującą, jest przejście przez procedurę weryfikacyjną opracowaną przez EY. Metoda badań określana jest mianem Standardu Podatkowego i stworzona została w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte podczas świadczenia usług audytowych. Za pomocą tej metody EY weryfikuje i opiniuje poprawność wypełniania procedur podatkowych przez przedsiębiorstwo. Wyróżnikiem Standardu Podatkowego jest jego niezmienność i obiektywność – sposób badania podlega modyfikacji jedynie ze względu na skalę działalności oraz specyfikę branżową firmy. Pozwala to rzetelnie ocenić, czy przedsiębiorstwo prowadzi swoje rozliczenia podatkowe poprawnie.


Metodologia badań

Standard Podatkowy, na którego podstawie przyznawany jest certyfikat podatkowy, obejmuje:

1)    Analizę Jednolitych Plików Kontrolnych pod kątem poprawności technicznej, wewnętrznej spójności i poprawności merytorycznej;

2)     Weryfikację kontrahentów w celu wykluczenie ewentualnego uwikłania w nielegalne działania, np. w proceder wyłudzania podatku VAT;

3)     Analizę procedury regulowania podatków CIT (w tym podatku u źródła) i VAT;

4)     Analizę cen transferowych od strony poprawności formalnej, a także pod kątem prawidłowości stosowanych podczas wycen transakcji;

5)     Weryfikację procedur podatkowych (w tym w zakresie MDR) poprzez analizę ich kompletności oraz testowanie ich faktycznego stosowania


Opinia certyfikacyjna

W wyniku przeprowadzonych badań firmie przyznana zostaje Opinia Certyfikująca. Może ona mieć charakter pozytywny, może także wskazywać obszary, które wymagają dopracowania i poprawy. Jeżeli w trakcie badań wykryte zostaną nieprawidłowości, Opinia Certyfikująca może zawierać także zastrzeżenia. Przedsiębiorstwo, które poddało się pełnemu badaniu i uzyskało Opinię Certyfikującą, może posługiwać się logo Programu Certyfikacji Podatników EY. Zdobycie pozytywnej Opinii Certyfikującej stanowi dla partnerów biznesowych i instytucji finansowym potwierdzenie rzetelności działania certyfikowanej firmy w obszarze podatkowym. Szczegóły dotyczące Programu Certyfikacji Podatkowej EY można znaleźć na stronie https://www.ey.com/pl/pl/services/tax/ey-program-certyfikacji-podatkowej


Certyfikat Płatnika podatku u źródła

W odpowiedzi na zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła i ryzyka sankcji związane z korzystaniem z obecnych zwolnień i obniżonych stawek, EY zdecydował się rozszerzyć Program Certyfikacji na Certyfikat Płatnika podatku u źródła. W ramach tej części programu, badaniu będą podlegać procedury weryfikacji i rozliczeń polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi kontrahentami. Otrzymanie Certyfikatu będzie dowodem dochowania należytej staranności, umożliwiającym korzystanie z obecnych preferencji.