Program wellness – czy to się firmie opłaca?

Program wellness – czy to się firmie opłaca? materiał PR

Henry Ford powiedział kiedyś: „Firma, która zajmuje się̨ wyłącznie zarabianiem pieniędzy, to kiepska firma”. Przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie. To od ich zaangażowania, wiedzy i umiejętności, zależy powodzenie każdego przedsięwzięcia.

Dlatego coraz więcej firm myśli o świadomym budowaniu programów motywacyjnych dla pracowników, opartych na zasadach work-life balance oraz well-being, a niektóre z nich tworzą własną kulturę corporate wellness.

Zadbaj o równowagę pracownika…

Work-life balance to stworzona pod koniec ubiegłego wieku koncepcja zarządzania czasem, zgodnie z którą pracodawca powinien dbać o pracowników w sposób, zapewniający im dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy.

Nie można tego bagatelizować, bo jak pokazują badania OECD Employment Outlook 2014, stres w pracy odczuwa aż 53,2 proc. Polaków. W tym obszarze zajmujemy trzecie miejsce za Turcją — 67,5 proc. i Grecją — 58 proc. Wpływ na taki wysoki poziom stresu ma przede wszystkim presja czasu, nacisk na osiąganie nierealnych wyników, niskie wynagrodzenia, stale rozszerzany zakres obowiązków, wielozadaniowość, zły klimat w pracy oraz autorytarne formy zarządzania prowadzące do braku identyfikacji pracowników z firmą. Efekt jest taki, że spada motywacja do pracy, maleje wydajność, rośnie liczba popełnianych błędów i konfliktów. A to przecież w pracy spędzamy przynajmniej 8 godzin dziennie. Zgodnie z danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zajmujemy 8. miejsce w UE pod względem liczby przepracowanych godzin.

… a jego zaangażowanie wzrośnie

Badania pokazują, że zadowolony pracownik jest o 32 proc. bardziej zaangażowany w pracę, o 16 proc. wydajniejszy, a także aż o 46 proc. bardziej usatysfakcjonowany z pracy. Ponadto taka osoba jest o 130 proc. mniej podatna na wypalenie zawodowe (badania przeprowadzone przez Creating Sustainable Performance). Pracownik zestresowany, niedbający o siebie, jest notorycznie zmęczony, źle sypia, ma kłopoty z koncentracją i kreatywnością. W ten sposób traci motywację i energię.

Edenred Polska Sp. z o.o. Izabela Supeł